Циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини

Циклова комісія забезпечує виконання навчальних планів і програм дисциплін, розглядає та обговорює плани роботи циклової комісії, індивідуальні робочі плани викладачів, плани робіт навчальних кабінетів і лабораторій, предметних гуртків; розробляє й обговорює:
комплекси навчально — методичного забезпечення дисциплін; -впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
методики викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових робіт;
впроваджує в дію заходи з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам — початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
методики, застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі;
обговорює підготовлені підручники, навчальні посібники, навчально — методичну літературу, навчальні програми дисциплін, методичні розробки, екзаменаційну документацію та документацію для контролю знань студентів.
Основні  завдання, над якими працює комісія дисциплін ветеринарної медицини:
Впроваджувати у навчально — виховний процес сучасні технології, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.
Втілювати в життя принцип “зв’язку теорії з практикою” через  удосконалення методики проведення занять на виробництві.
Формування особистісних компетенцій майбутнього спеціаліста ветеринарної медицини.
Image

Гадуп’як Оксана Володимирівна —  голова циклової комісії, спеціаліст І-категорії,  викладач “Епізоотології з мікробіологією” та “Акушерства, гінекології і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин”.

Шквирков Ярослав Ярославович —   спеціаліст вищої категорії, викладач “Хірургії ветеринарної медицини” і “Патологічної фізіології та патологічної анатомії сільськогосподарських тварин”.

Вільчик Володимир Омелянович — заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач — методист, викладач дисципліни             “Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин”.

Мельниченко Петро Степанович — спеціаліст вищої категорії, викладач — методист, викладач дисциплін  “Внутрішні незаразні хвороби” та “Організація        ветеринарної справи”.

Благий Роман Степанович — завідувач відділенням ветеринарної медицини, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін “Фармакологія” і “Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин”.

Паньків Михайло Михайлович — спеціаліст І-категорії, викладач дисципліни “Ветеринарно — санітарна експертиза з основами технології переробки               продуктів тваринництва”.

Антоняк Богдан Васильович — спеціаліст І-категорії, викладач  “Анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин”.

Макогін Володимир Михайлович — спеціаліст ІІ-категорії, викладач “Паразитології та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин”.

Павлів Леся Петрівна — спеціаліст вищої категорії, викладач латинської мови і “Патфізіології с/г тварин”

 

Методичні матеріали розроблені викладачами комісії і представлені на виставку передового педагогічного досвіду НМЦ аграрної освіти:

Гадуп’як Оксана Володимирівна    Вільчик Володимир Омелянович

Захоплююча мікробіологія     Буктрейлер

ВЕТЕРИНАРНИЙ ПУТІВНИК Довідник

Епізоотологія з мікробіологією. Атлас інфекційних хвороб

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН.

 Ілюстрований довідник

Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин. Мультимедійний посібник

Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Електронні демонстраційні матеріали

 Павлів Олександра Петрівна

МІКРООРГАНІЗМИ У ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВАХ. Навчальна відеолекція

LINGUA LATINA. Прикметники і методико-ветеринарна термінологія   Відеолекція 

 Патологічна анатомія. Мультимедійне забезпечення лекцій

Патологічна фізіологія. Мультимедійне забезпечення лекцій

Латинська мова. Відеоматеріали

Латинська мова. Електронний тестовий контроль знань студентів

 Шквирков Ярослав Ярославович, Благий Роман Степанович, Макогін Руслан Володимирович

Оваріогістеректомія суки (з дисципліни „Хірургія ветеринарної медицини” для студентів спеціальності 211 „Ветеринарна медицина”)Навчальний відеофільм

 Благий Роман Степанович, Макогін Руслан Володимирович

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Електронний підручник

 Шквирков Ярослав Ярославович, Макогін Руслан Володимирович

Хірургія ветеринарної медицини. Техніка розчищення деформованих копитець і лікування виразок у ВРХ. Навчальний відеофільм

 Благий Роман Степанович

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Комплект плакатів

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Мультимедійне забезпечення лекцій

Фармакологія. Мультимедійне забезпечення лекцій

Фармакологія. Рецептурний довідник

Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж