ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Image
Чепіль Ю.С - спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін

http://chepilyura.blogspot.com/?m=1

Image

Склад циклової комісії:

Пазюк В.Р. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідувач відділенням

Цегельнюк Г.А. – спеціаліст вищої категорії, викладач агрономії

Гамкало В.Р. – спеціаліст І категорії,  викладач автомобілів

Леськів І.Б. – спеціаліст І категорії, викладач тракторів і автомобілів

Космина Б.Є. – спеціаліст І категорії, викладач  ПДР і ОБР

Замковий С.І. – спеціаліст вищої категорії, викладач технічної механіки, нарисної геометрії та інженерної графіки

Іванческу О.І. – спеціаліст вищої  категорії, викладач с/г машин

Мручок Я.В - майстер виробничого навчання

Лисий Я.Л. – майстер виробничого  навчання

Тарган М.С. – майстер виробничого  навчання

Дмитрів А.В. – майстер виробничого  навчання

Дмитрів Б.В. – майстер виробничого  навчання

Тлучак Ю.І. – майстер виробничого  навчання

Сухай А.В. - майстер виробничого навчання

Базів О.М. - майстер виробничого навчання

Бояновська Н.В. - майстер виробничого навчання

Голодрига Р.С. - майстер виробничого навчання

Луцишин В.В.- майстер виробничого навчання

Вергун Б.В.- майстер виробничого навчання

Гудзь Т.М.  - майстер виробничого навчання

Кізима Г.А.  - майстер виробничого навчання

Зміст роботи циклової комісії загальнотехнічних дисциплін визначається і базується за такими напрямами:
 - забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм ;
 - розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, предметних гуртків викладачів циклової комісії;
 - розроблення, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціального циклу;
 - своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;
 - розробка та впровадження в навчальний процес комплексних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу на спеціальності;
 - розробка і впровадження новітніх методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, написання курсових проектів та контроль за якістю їх виконання;
 - розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 - взаємозв'язок з передовими господарствами Івано-Франківської області та регіону для якісного проходження начальної, виробничої та переддипломної практики вивчення передового досвіду використання нової прогресивної техніки та технологій.
 - розробка методик застосування інформаційно-комунікаційних, дидактичних, та інших сучасних технологій у навчальному процесі;
 - розгляд й обговорення навчально-методичних посібників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії, складання на них відгуків;
 - підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення  контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків, курсових та дипломних проектів та іншої документації для контролю знань студентів;
 - контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв їх оцінки;
 - керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;
 - організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 - організація та проведення тижнів циклової комісії, науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсу «Кращий за професією», виставок творчих робіт студентів тощо;
 - організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 - проведення профорієнтаційної роботи на базах загальноосвітніх шкіл міста, області та регіону;
 - сприяння працевлаштуванню випускників та зв'язок з ними;
 - організація підвищення кваліфікації викладачів на базі навчальних закладів ІІІ - IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів;
 - проводити виховну роботу в пріоритетних напрямках: патріотичного, естетичного, екологічного, морального, трудового виховання, виховання фізичної культури та здорового способу життя;
 - рейтингова оцінка роботи викладача за результатами якісного підходу до начальної, методичної та організаційної роботи протягом навчального року.
 Основне стратегічне завдання викладацького складу  циклової комісії загально технічних дисциплін – забезпечення якісного оволодіння студентами системою знань, умінь і навичок та галузі використання сучасної сільськогосподарської техніки.
Для виконання поставлених завдань створена і діє матеріально-технічна база кабінетів та лабораторій, забезпеченість навчальною технікою, а також високий рівень кваліфікації викладачів, що забезпечують викладання  загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.
Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж