Організація навчального процесу

Розклад занять на ІІ семестр 2022-2023 н.р.
План роботи технологічного відділення на 2022-2023 н.р.
Графік навчального процесу підготовки з галузі знань 18"Виробництво та технології" спеціальність 181 "Харчові технології"
Графік навчального процесу підготовки з галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальність: 204 " Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
Стипендіальний рейтинг для призначення стипендії на ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Розклад   дзвінків по коледжу
Понеділок
І  9.00. – 10.20.
ІІ  10.30. – 11.50.
ІІІ  12.30. – 13.50.
 Вівторок
І  8.30. – 9.50.
ІІ  10.00. – 11.20.
ІІІ   12.00 – 13.20.
ІV  13.30. – 14.50.
15.00. – 15.45. виховна година
 Середа
І  8.30. – 9.50.
ІІ  10.00. – 11.20.
ІІІ   12.00 – 13.20.
 Четвер
І  8.30. – 9.50.
ІІ  10.00. – 11.20.
ІІІ   12.00 – 13.20.
 П’ятниця
І  8.30. – 9.50.
ІІ  10.00. – 11.20.
ІІІ   12.00 – 13.20.
Навчання на відділенні  проводиться в технічно оснащених лабораторіях і кабінетах. Лекційні лабораторії обладнані телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням. Викладачі відділення активно впроваджують інноваційні методи викладання, поширюють використання мультимедійних та інтерактивних форм викладання навчального матеріалу, а також тестового контролю знань.
     
 Якісна підготовка фахівців не можлива без широкої комп’ютеризації навчального процесу.
     З цією метою функціонують три лабораторії комп’ютерної техніки, підключено Інтернет, яким студенти користуються безкоштовно.
В цих лабораторіях студенти проходять  незалежні заміри знань шляхом дистанційного комп’ютерного тестування в режимі online.
      Вміння  працювати з комп’ютером – це вимоги сьогодення, не тільки для студентів, а й для абсолютно всіх викладачів. Комп’ютеризація є невід’ємною частиною навчання.

Разом з навчанням студенти відділення мають великі можливості для всебічного розвитку: беруть участь у гуртках технічної творчості при кабінетах і лабораторіях, в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, клубах за інтересами

Студенти залучаються до дослідницької роботи. Про результати досліджень та пошукових робіт студенти доповідають на науково-практичних конференціях.  На відділенні проводяться тижні циклової комісії технологічних дисциплін, під час яких проводяться зустрічі з випускниками – виробничниками, олімпіади, КВК, відкриті заняття, виховні години, виставки кращих робіт студентської конференції.

Студент постійно повинен відчувати зв’язок знань, які він одержує з майбутньою професією. Позитивних результатів можна досягти тільки у тому випадку, коли навчальний процес буде цікавим, різноманітним, викликати у студентів позитивні емоції. Цьому сприяє застосування викладачами нестандартних форм і методів навчання.
       Застосування  на заняттях ділових ігор різних модифікацій, засідання круглого столу, конференція, семінар – колоквіум, в ході яких формуються і закріплюються вміння виступати в ролі доповідачів та опонентів, відстоювати власну точку зору.

Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж