Історія ветеринарного відділення

Людська медицина зберігає людину, а ветеринарна людство” -
цей вислів професора С.Євсеєнка підтверджує важливість
діяльності спеціалістів ветеринарної медицини.
  
Ветеринарна медицина – галузь, що охоплює систему наук про хвороби тварин, їх профілактику, діагностику, лікування, визначення якості харчових продуктів та діяльність, спрямовану на збереження здоров’я і продуктивність тварин, запобігання хворобам і захисту людей від захворювань, спільних для тварин і людей.
         Відділення ветеринарної медицини – є базовим, а спеціальність 211«Ветеринарна медицина» найпрестижнішою у Рогатинському  аграрному фаховому коледжі. Підготовку ветеринарних фельдшерів відділення здійснює з 1961 року. На відділенні ветеринарної медицини навчається 189 студентів виключно за державним  замовленням.  Термін навчання – 3 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.). Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб.
       Очолює відділення ветеринарної медицини  Благий  Роман Степанович, викладач вищої категорії, викладач-методист, лікар  ветеринарної медицини. На відділенні працюють 9 викладачів ветеринарних дисциплін: Вільчик В.О, Мельниченко П.С, Благий Р.С, Шквирков Я.Я, Паньків М.М, Антоняк Б.В, Гадуп'як О.В, Павлів Л.П, Макогін Р.В. Всім їм притаманна висока педагогічна майстерність, належна теоретична та практична підготовка. 
        Навчально –  виховний процес на відділенні ґрунтується на відповідних нормативних документах, які зобов’язаний знати і дотримуватись кожний викладач. Організація і проведення навчальних занять, контрольних заходів, практичної підготовки, виховання студентів – це безмежне творче поле діяльності всіх викладачів.
      Заняття проводяться у сучасно впорядкованих аудиторіях, клініці ветеринарної медицини, клінічній амбулаторії для дрібних тварин розташованих на території навчального закладу в навчальному господарстві та  на базах господарств області. 
        До послуг викладачів та студентів – три комп'ютерних класи, підключені до мережі Інтернет, аудиторії обладнані інтерактивними дошками, широкоекранними телевізорами та відеокамерами,це забезпечує використання ними потрібної інформації з найрізноманітніших джерел.
       Навчальний процес забезпечений усіма необхідними програмами і планами. Підготовлено методичні вказівки до практичних та семінарських занять, інструкції до лабораторних занять, методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та контролю якості їх знань. На заняттях викладачі використовують мультимедійні презентації, відеолекції, проводять майстер-класи, застосовують хмарні технології, дистанційну платформу для навчання. 
       Усі студенти ветеринарного відділення коледжу користуються сучасними україномовними підручниками і  електронними навчальними посібниками.
       У центрі уваги викладачів коледжу – навчання студентів. Про це свідчить, зокрема, моніторинг якості підготовки фахівців, що проводиться ДУ НМЦ  «Агроосвіта», якісний показник зрізів знань  становить за останні  три роки 88 - 94%. Тестування проходить за двома блоками: професійним, встановлення відповідності рівня фахової компетентності випускника мінімально необхідному професійному рівню та загальному (універсальному) блоку – на виявлення сформованості загальнолюдських цінностей.
       Під  керівництвом викладачів ветеринарних дисциплін студенти активно займаються науково-дослідною роботою,  вони є призерами і лауреатами студентських науково-практичних конференцій у Львівському Національному університеті ветеринарної медицини і біотехнологій імені   С.З. ГЖИЦЬКОГО.
      З метою удосконалення навчально-виховного процесу на відділенні проводяться тижні циклової комісії, в рамках яких організовуються зустрічі з спеціалістами - практиками ветеринарної медицини, конференції, зустрічі з випускниками, вікторини, конкурси "Кращий за професією", виховні години "Горджуся тим , що я ветеринар ", відкриті заняття на виробництві, екскурсії до установ ветеринарної медицини області, вивчається педагогічний досвід викладачів. Члени циклової комісії та студенти беруть участь у фахових олімпіадах,  майстер-класах з кожної спецдисципліни.  
      При всіх кабінетах працюють гуртки, в яких студенти поглиблюють свої знання та творчі здібності, проводять досліди, удосконалюють навики по застосуванню різних методів лікування тварин, знайомляться з сучасними досягненнями у ветеринарії.
   
Справжній фахівець – це передусім думаюча людина, яка бачить перспективи розвитку і вдосконалення виробництва. Разом з цим фахівець був би безпорадним на виробництві, якби не знав практики, не бачив як практично застосовується теорія, а також не володів власними уміннями і навиками.
Професійні якості, організаторські здібності, уміння застосовувати теоретичні знання на практиці студенти удосконалюють на лабораторних, практичних заняттях, навчальній практиці у навчально-виробничій клініці, клінічній амбулаторії для дрібних тварин, патолого-анатомічному музеї та під час практики у господарствах різних форм власності, де працюють з живими об'єктами, беруть участь у лікувальних та профілактичних заходах, вивчають досвід лікарів-практиків.
       На відділення ветеринарної медицини вдало втілений пілотний проєкт щодо підготовки фахівців за дуальною формою навчання. Постійно проводяться зустрічі з роботодавцями з метою забезпечення практичного навчання безпосередньо в умовах виробництва відповідно до наказу МОН України від 15.10.2019 р. №1296 «Щодо впровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців». 
  Згідно трьохсторонніх угод між студентом, навчальним закладом і роботодавцем, студенти ІІІ курсу на передових підприємствах області мають можливість навчаючись здобувати практичний досвід на виробництві.
      Виробничі практики студенти  коледжу проходять на базі найсучасніших підприємств, установ та організацій району, Івано-Франківської , Львівської, Тернопільської областей. А кращим студентам надається можливість проходити практику за кордоном. Завдяки дирекції коледжу налагоджено тісну співпрацю навчального закладу з Тюрінгійською Агенцією Європейських програм проходження практики у Німеччині.
      Виховний процес - невід'ємна складова освітньої діяльності на відділенні  він здійснюється на основі кращих традицій Прикарпатського регіону, що сприяє збереженню колориту Івано-Франківської області й збагаченню української культури. В закладі на високому професійному рівні діють художні гуртки, що мають звання народного: танцювальний колектив "Юність опілля", хоровий "Опільські роси", вокальний "Берегиня", студенти відділення є їх активними учасниками. Також на відділені проводяться різноманітні заходи: екскурсії, бесіди, круглі столи, тематичні вечори, КВК, турніри-вікторини,флешмоби, огляди - конкурси, які дуже подобаються студентам.
       До послуг студентів 2 великі спортивні зали та 2 спортивні майданчики з штучним покриттям та майданчик з тренажерами.
      Викладачі  Рогатинського  аграрного фахового коледжу знаходяться в постійному творчому пошуку, передають своїм вихованцям кращі людські здобутки, наукові надбання, пробуджують у них цікавість до пізнання нового. Так яскраво і не по буденному проходить життя в нашому коледжі, адже поряд з підготовкою кваліфікованого фахівця нашим завданням є виховати людину - чуйну, добру, відповідальну, творчу.
 
 
Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж