Бібліотека

Бібліотека Рогатинського аграрного фахового коледжу є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом, який здійснює бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід навчально-виховного процесу.

Робота бібліотеки в сучасних умовах

Читальна зала бібліотеки

Обслуговування читачів

    Бібліотекою обслуговується близько 1000 користувачів, яким видається понад 60000 примірників. 
Багатогалузевий фонд налічує 57234 примірників, що складається з книг (підручників, посібників, довідників та ін.), періодичних видань, навчально - методичної літератури.
      Бібліотека коледжу обслуговує читачів двома структурними розділами: абонементом і читальним залом.
      Щорічно книжковий фонд поповнюється на 100 - 300 примірників, передплачується близько 11 періодичних видань.

Організація діяльності

Успішному навчально-виховному процесу коледжу сприяє оптимально організована робота бібліотеки, яка зосереджена на формуванні та використанні інформаційних ресурсів; удосконаленні обслуговування користувачів різних категорій; запровадженні технологій автоматизованих і бібліотечно-інформаційних процесів; ефективному управлінні інформаційно-бібліотечним обслуговуванням; комплектуванні та організації фондів; бібліографічній та видавничій діяльності; веденні баз даних тощо.

Завдання бібліотеки

Постійне вдосконалення традиційних і запровадження нових форм і методів їх діяльності, впровадження сучасних бібліотечних технологій, спрямованих на поліпшення якості обслуговування усіх категорій користувачів.

Напрями діяльності:

оперативне забезпечення повною інформацією навчально – виховного процесу у коледжі; сприяння кращому засвоєнню здобувачами освіти системи знань через інноваційні форми і методи бібліотечної роботи.

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×