ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

mech

Механічне відділення

ВИБЕРИ ПРОФЕСІЮ, ЯКУ ТИ ЛЮБИШ, І ТОБІ НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ ЖОДНОГО ДНЯ В ТВОЄМУ ЖИТТІ

КОНФУЦІЙ

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

АГРОІНЖЕНЕРІЯ – спеціальність, яка поєднує в собі технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, має глибокі витоки та позитивну динаміку розвитку. І наразі вона гарантує значні перспективи фахівцям, адже аграрна країна без агроінженерів не існує.

МЕХАНІК

потрібний і вдома й на службі, бо він усе знає, бо він усе вміє. Механіки! Нехай наша праця пісенним привітом всіх інших зігріє. Моторності звук вже лунає над краєм, у пошуках щастя усі ми єдині. Нехай же двигун наших справ не стихає на благо людей, на добро Україні!

ФАХІВЦІ

Ведення сучасного прибуткового аграрного виробництва неможливе без якісно підготовлених фахівців. Професія механіка, хлібороба-аграрія завжди була і буде потрібна в суспільстві. Для набуття навиків та здобуття професії в нашому закладі створені всі необхідні умови для навчання та дозвілля.

СТУДЕНТ-МЕХАНІК

Кожен СТУДЕНТ-МЕХАНІК, кожна група під час навчання в коледжі проходить свою еволюцію від першокурсників до дипломованих фахівців. Лише наш випускник разом з дипломом може одержати додатково права водія, тракториста та свідоцтво слюсаря, які знадобляться в житті!

НАЙКРАЩИЙ ВИБІР

Наше відділення – це твій дім, викладачі – твоя рідня!

#Механіки_найкращі!!!

Наш коледж – наш дім !

Презентація механічного відділення

Практичне навчання студентів передбачає безперервність та послідовність його проведення при здобутті освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

Пазюк Володимир Романович - завідувач відділення механізації сільського господарства

Пазюк Володимир Романович – завідувач відділення механізації сільського господарства, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. З 2016 року член Навчально-методичної комісії аграрних технікумів і коледжів України спеціальності 208 Агроінженерія за освітньо-професійною програмою «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» ДУ НМЦ ВФПО. Здійснює контроль і загальне керівництво робочими групами із викладачів багатьох аграрних технікумів і коледжів по створенню електронних підручників із дисциплін: «Сільськогосподарські машини», «Основи технічної творчості» і «Технічна механіка».
            Співавтор підручника: Машини і обладнання для тваринництва: підручник для студентів аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / І.І.Ревенко, В.С. Хмельовський, О.О. Заболотько та ін. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., – 2017 рік.
            Автор електронного підручника  з дисципліни «Машини і обладнання для тваринництва» для студентів спеціальності 208 Агроінженерія,  виданого НУБіП України та ДУ «НМЦ ВФПО», Київ, 2021 рік.
            Пазюк В.Р. є членом Науково-методичної комісії «Аграрних наук та ветеринарії», підкомісії 208 Агроінженерія сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Є розробником Стандарту фахової передвищої освіти спеціальності 208 Агроінженерія, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, який затверджений наказом МОНУ №15 від 11.01.2022р.

Матеріально-технічна база

До послуг студентів механічного відділення 12 лабораторій, 7 кабінетів спецдисциплін, 3 майстерні, машинотракторний парк, навчальне господарство, автотрактородром, майданчик практичного водіння легкового автомобіля, два спортивні зали, майданчик із футбольним полем та комплексом спортивних тренажерів. Разом із дипломом фахового молодшого бакалавра про отримання  кваліфікації «Фаховий молодший бакалавр з агроінженерії» та атестатом про повну загальну середню освіту студенти складають іспити і отримують свідоцтво з робітничої професії: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», посвідчення «Тракториста – машиніста сільськогосподарського виробництва» категорій «А1», «А2», «В1» та «Водій автотранспортних засобів» категорії «В»,«С1»,«С».

Практичне навчання

Велику увагу на відділенні приділють практичному навчанню, воно є обов’язковою і невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у навчальному закладі.

Метою практичного навчання є:

  • оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;
  • формування у них на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;
  • виховання потреби оновлювати знання та їх творчо застосовувати у практичній діяльності.

Практичне навчання студентів передбачає безперервність та послідовність його проведення при здобутті освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

Цікаво проходять на відділенні тижні фахової циклової комісії загальнотехнічних дисциплін. В рамках якого проводяться різноманітні конкурси, цікаві зустрічі, олімпіади, виховні заходи. Під час проведення конкурсу «Кращий за професією» студенти мають можливість проявити себе, продемонструвати отримані практичні навички, набути корисного досвіду у виконанні виробничих завдань. За результатами роботи кращі студенти нагороджуються грамотами та цінними призами від дирекції коледжу.

З метою забезпечення якісної підготовки сучасного спеціаліста коледж має укладені тристоронні договори  з передовими аграрними, переробними та ремонтно – транспортними підприємствами району, які є базами практики для студентів механічного відділення. Це МГПС «Росана», ПАТ «Рогатинавто», підприємство «HSBServiseCentre», ремонтне підприємство ТзОВ «Орзон», станція технічного обслуговування ТзОВ «Інтергарант», ТзОВ «Захід-Агро МХП» та інші.       

Виховна та спортивно-масова робота

Добре організована на відділенні виховна і спортивно-масова робота. Студенти відділення є активними учасниками і організаторами різноманітних виховних заходів, гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів. Більшість учасників танцювального колективу коледжу «Юність Опілля», який носить звання «Народний художній колектив», саме студенти відділення механізації сільського господарства. Спортивні здобутки студентів та викладачів відділення щорічно відзначені грамотами та цінними призами. Вони достойно захищають честь відділення та коледжу на спортивних змаганнях різного рівня.  

Гурткова робота

Невід’ємною складовою навчально-виховного процесу є робота в гуртках технічної творчості. Студенти відділення мають можливість розвивати свої творчі таланти і задуми, проектувати і створювати різноманітні сільськогосподарські знаряддя власної конструкції, машини і агрегати, ковані вироби та інші студентські роботи. 

Якість підготовки фахівців

Викладачі спеціальних дисциплін відділення механізації сільського господарства постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень, приймають активну участь у роботі Міжнародного німецько-українського проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU). За підтримки Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти відбулись практичні семінари для викладачів спеціальності 208 «Агроінженерія», які провели німецькі фахівці.
Викладачі циклової комісії загальнотехнічних дисциплін мали можливість ознайомитись з найсучаснішою сільськогосподарською технікою для рослинництва і тваринництва, побачити її в роботі, вивчити усі налаштування та віртуально відвідати підприємства з виробництва сільськогосподарських машин. Особливу увагу зосереджено на діджиталізації сільського господарства, розвитку сучасних систем навігації та контролю якості виконання робіт, особливостях сучасних методик навчання і можливості їх застосування в аграрних коледжах України відповідно до європейських вимог.

Усі учасники проєкту здобули нові знання та отримали сертифікати міжнародного зразка про виконання програм підвищення кваліфікації, що засвідчує високий рівень підготовки викладачів та добре налагоджену методичну роботу  на відділенні механізації сільського господарства.

Курсове і дипломне проєктування

Враховуючи інтенсивний розвиток машинобудівної галузі, особливої актуальності набуває педагогічна проблема підвищення якості підготовки спеціалістів машинобудівного профілю, зокрема вдосконалення конструкторської підготовки студентів механічних  коледжів та технікумів.
 
Виходячи з цього, в Рогатинському аграрному фаховому коледжі велика увага зосереджена на формуванні в студентів творчого мислення та розвитку навичок у розв’язанні конструкторських задач комплексного характеру. Об’єктами  цих задач є механічні приводи машин та механізмів.
Привод, що вміщує одноступінчастий редуктор і передачу гнучким зв’язком, є основною тематикою курсового проєктування  по деталях машин з дисципліни «Технічна механіка».
 
При проєктуванні приводу студенти виконують кінематичні розрахунки, визначають сили, що діють на деталі і ланки складальних одиниць, виконують розрахунки виробів на міцність, вирішують питання, пов’язані з вибором матеріалів і найбільш технологічних форм деталей, висвітлюють питання складання окремих складальних одиниць.
 
Вони ознайомлюються з діючими стандартами  і нормами,  працюють з довідковою літературою і набувають навичок користування ними при виборі конструкцій і розмірів деталей, а також при виконанні робочої конструкторської документації: пояснюючої записки, складальних і робочих креслень, в тому числі і з використанням графічних комп’ютерних програм.

Знання та досвід, отримані студентами  при виконанні цього проєкту, є базою для виконання наступних курсових проєктів зі спеціальних дисциплін та дипломного проєктування.

Разом з тим, робота над курсовим проєктом по деталях машин готує студентів до вирішення  більш складних завдань загальнотехнічного плану, з якими майбутній механік зустрінеться в своїй практичній діяльності після закінчення навчального закладу.

Працевлаштування та продовження навчання

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців, випускники відділення можуть працювати на виробництві на посадах технічних працівників і керівників середньої ланки агропромислових, ремонтних, переробних, автотранспортних, сервісних підприємств, станцій технічного обслуговування різних форм власності і підпорядкування або продовжувати навчання у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Щорічно приблизно третина випускників відділення поступають на навчання у Львівський національний університет природокористування, Бережанський агротехнічний інститут, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) та інші університети. Це свідчить про високий рівень знань, які отримують студенти відділення механізації сільського господарства Рогатинського аграрного фахового коледжу. Ми гордимося своїми випускниками.

Національно-патріотичне виховання

Важливу увагу в роботі з молоддю приділяють наші педагоги національно-патріотичному вихованню. Ми готуємо справжніх патріотів України, які під час буремних подій в країні не стоять осторонь, а приймають активні дії. Наші випускники сьогодні захищають Україну в зоні бойових дій, воюють за її незалежність.

Приймальна комісія

У коледжі постійно працює приймальна комісія, яка приймає від випускників дев’ятих класів загальноосвітніх шкіл попередні заяви про вступ на всі спеціальності і робітничі професії, у тому числі і на спеціальність 208 Агроінженерія за ОПП «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».
Поспішайте до нас, адже кількість місць – обмежена!

Новини механічного відділення

  • All Post
  • Новини механічного відділення
Зустріч здобувачів освіти з керівником сервісної служби ТОВ Агросем

18.06.2024/

На відділенні механізації сільського господарства відбулася зустріч здобувачів освіти з керівником сервісної служби ТОВ «Агросем» Вінтонівим Ю.В. Представник компанії поінформував випускників про наявні…

ККЕ по професії Тракторист-машиніст

07.06.2024/

ККЕ по професії Тракторист-машиніст.07 червня на відділенні механізації сільського господарства та професійно-технічної освіти відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен по професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії…

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×