Технологічне відділенння

Харчові технології

Забезпечення населення України високоякісними продуктами харчування

Поліпшення їх структури та створення продовольчої незалежності від імпорту

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Відділення започаткувало свою діяльність з 1956 року – часу створення навчального закладу.

Навчальний процес на відділенні забезпечують висококваліфіковані педагогічні працівники

Технологічне відділення

«Продукти харчування – це відповідальність і зброя. 
 Відповідальність – тому,
 що одне з найважливіших прав – це право на їжу та
її достатнє
 споживання – оскільки в політиці 
та економіці продукти харчування грають
важливу роль  і мають більшу
 силу ніж кулі чи нафта».
(М.Е.Енемінгар, професор з питань
молочного і м’ясного скотарства. США).

Технологічне відділенння

Забезпечення України

Забезпечення населення України високоякісними продуктами харчування, поліпшення їх структури та створення продовольчої незалежності від імпорту – проблема, яка не втрачає своєї актуальності.

      Успіх виробництва цих продуктів забезпечується при комплексному вирішенні питань: кадри, селекція, корми і технологія. Одне з цих питань , підготовку  кадрів,  здійснює Рогатинський  аграрний фаховий коледж.

         Технологічне відділення – один із підрозділів коледжу. Воно започаткувало свою діяльність з 1956 року – часу створення навчального закладу.  Змінювалась назва відділення  залежно від зміни спеціальностей, фахівців, яких готували протягом цих років, враховуючи перспективи розвитку тваринництва в громадському та приватному секторах, організацію виробництва продукції, її переробку та збут.

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Фаховий молодший бакалавр з технології виробництва і  переробки продукції тваринництва повинен забезпечувати параметри та здійснювати контроль технологічних процесів при виробництві та переробці продукції тваринництва, використовувати методики оцінки показників індивідуального розвитку та розведення тварин, повноцінності годівлі, мікроклімату приміщень та способів утримання тварин, дотримуватися операційних карт технологічних процесів у тваринництві, контролювати ведення первинного та зоотехнічного обліку, володіти професійними знаннями з технології переробки сировини тваринницького походження.

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій  має оволодіти системою загальнонаукових та спеціальних методів, професійними методиками та технологіями, необхідними для забезпечення виробництва по переробці, зберіганню та консервуванню м’яса і м’ясних продуктів

        Технік-технолог – це:

  • стабільність сьогодні,
  • впевненість завтра,
  • стабільність завжди.

Організація навчального процесу

Навчання на відділенні  проводиться в технічно оснащених лабораторіях і кабінетах. Лекційні лабораторії обладнані телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням. Викладачі відділення активно впроваджують інноваційні методи викладання, поширюють використання мультимедійних та інтерактивних форм викладання навчального матеріалу, а також тестового контролю знань.

Якісна підготовка фахівців не можлива без широкої комп’ютеризації навчального процесу.

     З цією метою функціонують три лабораторії комп’ютерної техніки, підключено Інтернет, яким студенти користуються безкоштовно.

В цих лабораторіях студенти проходять  незалежні заміри знань шляхом дистанційного комп’ютерного тестування в режимі online.

Вміння  працювати з комп’ютером – це вимоги сьогодення, не тільки для студентів, а й для абсолютно всіх викладачів. Комп’ютеризація є невід’ємною частиною навчання.

Всебічний розвиток студентів

 Разом з навчанням студенти відділення мають великі можливості для всебічного розвитку: беруть участь у гуртках технічної творчості при кабінетах і лабораторіях, в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, клубах за інтересами.

      Студенти залучаються до дослідницької роботи. Про результати досліджень та пошукових робіт студенти доповідають на науково-практичних конференціях. 

Участь у конференціях

Викладач Мартишин Іван Володимирович із студентками групи Тв-41 Левицькою Сусанною та Турій Ангеліною взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Економічні та юридичні аспекти глобальних економічних проблем», яка проходила у ВСП «Коломийському економіко-правовому фаховому коледжі Державного  торговельно-економічного університету. Одержали сертифікати учасників.

Викладач Майка Галина Іванівна підготувала студентку  технологічного відділення із спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Боянівську  Соломію до онлайн-турніру «Рушійні сили соціально-економічного зростання України в сучасних умовах», що проходив у Державному біотехнологічному університеті. Викладача відзначено грамотою, а студентка одержала сертифікат учасника онлайн-турніру.

         

Відзначено грамотою за якісну підготовку студенів  до онлайн-турніру «Рушійні сили соціально-економічного зростання України в сучасних умовах», із спеціальності 181 «Харчові технології» Височанську Роксолану Прокопівну, а студентку Сас Вікторію дипломом і сертифікатом учасника онлайн-турніру.

Викладач Височанська Р.П. взяла участь у УІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції педагогічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених «Сучасні тенденції розвитку науки та освіти». (30 10.2021 року м. Ніжин Україна),  26 липня 2021 року м.Одеса  Україна. Участь у роботі У Всеукраїнської мультидисциплінарної науково-практичної інтернет-конференції «Міждисциплінарний підхід до наукових досліджень».

Зустрічі з виробничниками

  Студент постійно повинен відчувати зв’язок знань, які він одержує з майбутньою професією. Позитивних результатів можна досягти тільки у тому випадку, коли навчальний процес буде цікавим, різноманітним, викликати у студентів позитивні емоції. Цьому сприяє застосування викладачами нестандартних форм і методів навчання.

         На відділенні проводяться тижні циклової комісії технологічних дисциплін, під час яких проводяться зустрічі з випускниками – виробничниками, олімпіади, КВК, відкриті заняття, виховні години, виставки кращих робіт студентської конференції.

Новини технологічного відділення

  • All Post
  • Новини технологічного відділення
Екзамен із спецдисципліни «технологія виробництва продукції свинарства».

17.06.2024/

Згідно розкладу екзаменаційної сесії 17.06.2024 в групі Тв-41 проведено екзамен із спецдисципліни «технологія виробництва продукції свинарства».Вивчення студентами спеціальних дисциплін дає необхідні теоретичні знання…

Захист курсових робіт

10.06.2024/

Захист курсових робіт із дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства».10 червня 2024 року здобувачі освіти четвертого курсу спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції…

Налагодження продуктивної співпраці зі стейкхолдерами

03.05.2024/

Налагодження продуктивної співпраці зі стейкхолдерами є запорукою якісної реалізації освітньо-професійних програм, а отже і підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців.У 2023-2024 навчальному році Рогатинський…

Тиждень циклової комісії

25.03.2024/

У Рогатинському аграрному фаховому коледжі стартував тиждень циклової комісії технологічно-економічних дисциплін. Викладачі циклової комісії запланували цікаві та пізнавальні заходи які спрямовані на популяризацію…

Перший випуск фахових молодших бакалаврів

23.02.2024/

Вручення дипломів – неповторне, незвичайне свято, доякого три з половиною роки, як по сходах, довелосяпідійматися випускникам технологічного відділенняРогатинського аграрного фахового коледжу.23 лютого 2024…

“Біохімія м’яса і м’ясопродуктів”

22.02.2024/

Сьогодні у групі Т-31 з дисципліни “Біохімія м’яса і м’ясопродуктів” під час проведення лабораторного заняття під керівництвом викладача Мельник Г.В. провели мікроскопічне дослідження…

“Контроль якості продукції”

19.02.2024/

Сьогодні 19.02.2024 р. з дисципліни “Контроль якості продукції” у групі Тв-31 під керівництвом викладача Мельник Г.В. була проведена лабораторна робота “Органолептична оцінка молока…

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×