Гуртожиток- наш дім

В гуртожитках Рогатинського аграрного фахового коледжу кожен відчуває свою  соціальну значущість
 
     Студентське життя було б не цікавим і неповноцінним без проживання у гуртожитку. Існує вислів: «Хто не жив у гуртожитку, той не відчув смак справжнього студентського життя». Саме в гуртожитку молода людина має усі можливості для всебічного саморозвитку, стає дорослою, навчається самостійно приймати важливі рішення та брати відповідальність за власне життя та життя інших.
     Атмосфера гуртожитку допомагає  юному поколінню  знаходити спільну мову з навколишнім світом, прокладати свій шлях у житті, досягаючи певних успіхів, разом з тим не замикатися у собі, не конфліктувати, а навчатися жити гуртом.

Виховна робота в гуртожитках

Організація поселення

Студенти та учні з інших населених пунктів мають можливість проживати в  гуртожитках Рогатинського аграрного фахового коледжу. Кожному з них, за бажанням, надається місце у студентському гуртожитку. Поселення студентів та учнів до студентського гуртожитку здійснюється рішенням директора коледжу за погодженням з органами студентсько-учнівського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів. При поселенні зі студентом, учнем укладається угода (контракт) на проживання. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку за дорученням директора завідувач гуртожитку укладає угоду зі студентом, учнем на проживання в гуртожитку і видає йому ордер, який є єдиною підставою для проживання у вказаному житловому місці.

Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток.

Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку. Мешканець гуртожитку повинен бути ознайомлений з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки, що має підтвердити підписом.

У гуртожитках працюють досвідчені фахівці: завідувачі гуртожитків, вихователь, денні та нічні чергові, технічний персонал, які створюють доброзичливу, теплу атмосферу та домашній затишок у гуртожитку.

Організацію поселення та виселення студентів, учнів, матеріально-технічне забезпечення приміщень здійснюють завідувачі гуртожитками Тимків Вікторія Іванівна та Забігач Ольга Миколаївна.

Умови проживання

«Положенням про студентський гуртожиток Рогатинського аграрного фахового коледжу»,  визначено умови та правила проживання, права та обов’язки  його мешканців. 

У гуртожитках Рогатинського аграрного фахового коледжу створені та постійно підтримуються всі необхідні умови для проживання, повсякденної самостійної підготовки,  проведення годин дозвілля та активного відпочинку  молоді, турботи про власне здоров’я.

Систематичне оновлення матеріально-технічної бази сприяють постійному покращенню умов проживання. Приміщення гуртожитків обладнані відповідною побутовою технікою. Всі житлові кімнати укомплектовані необхідними твердим та м’яким інвентарем.

     У кожному коледжному гуртожитку є побутові, ванні кімнати, душові з безперебійним гарячим водопостачанням, пральні машинки з сушками для одягу, кімнати для батьків. На кожному поверсі - кухня та кімнати гігієни.

Для навчання та дозвілля мешканці послуговуються наявною Інтернет мережею. У кімнатах самопідготовки мають змогу належно підготуватися до занять, у кімнатах відпочинку – взяти участь у тематичних виховних заходах, годинах спілкування, вечорах відпочинку, у комфортних умовах переглянути улюблені фільми та телепередачі, пограти в настільні ігри.

          Дирекція коледжу докладає максимальних зусиль, щоб створити мешканцям комфортні умови проживання та атмосферу затишного дому.

 

Виховна робота

Виховну роботу зі студентами і учнями в гуртожитках організовує досвідчений, творчий вихователь Лисак Марія Романівна. 

     Виховний процес у гуртожитках здійснюється шляхом:

 – проведення виховної роботи з мешканцями на основі комплексного підходу;

– залучення студентів, учнів до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

 – організацію життя колективу гуртожитку на принципах самоврядування і самообслуговування при вмілому педагогічному керівництві;

– створення позитивного морально-психологічного мікроклімату;

– активну співпрацю з батьками, громадськістю;

– сприяння формуванню в студентів, учнів здорового способу життя, організацію дозвілля та змістовного відпочинку мешканців, роботу з наближення умов проживання в гуртожитку до домашніх.

Специфікою виховної роботи у гуртожитках є те, що певна частина студентів, учнів відірвана від сім’ї, тому саме створення для мешканців позитивного мікроклімату, родинної атмосфери є одним із її пріоритетних напрямків діяльності вихователя.

Виховання  молоді,  яка  проживає  в   гуртожитку –  процес  складний  і багатогранний. Він  вимагає від  вихователя  зваженого  відбору  виховних заходів,   постійного пошуку і  застосування нових  форми  роботи   з організації  дозвілля  студентів, учнів.

Матеріально-технічна база гуртожитків

Активна та творча життєдіяльність студентів, учнів у гуртожитку має величезний виховний потенціал. Допомога вихованцям в підготовці до занять, організація змістовного відпочинку,  самообслуговування в побуті, дотримання норм особистої гігієни – важливе завдання, що постає перед педагогічним колективом коледжу, працівників гуртожитків.

     Значну частину мешканців гуртожитку становлять студенти та учні з числа дітей-сиріт та тих, які залишились без батьківського піклування; юнаки та дівчата з сімей, які опинились у кризових ситуаціях, вихованці дитячих будинків сімейного типу. Робота з цією категорією студентсько-учнівського молоді потребує особливого підходу, тактовності, чуйності, уважності, знань індивідуальних особливостей. Вихователь гуртожитку допомагає студентам, учням в їх особистісному розвитку, у засвоєнні та нормальному прийнятті суспільних норм та цінностей, у дотриманні засад морально та духовно повноцінного буття.

     Основними напрямками виховної роботи в гуртожитку є: – національно-патріотичне,  морально–правове,  превентивне, гендерне, естетичне  та  трудове. Головний принцип планування виховної роботи в гуртожитку – логічне продовження навчально – виховного процесу в коледжі,  тісно  пов’язане з  навчанням  та позанавчальною  діяльністю  студентів, учнів.

     У гуртожитках діють студентські  ради, які забезпечую активне студентсько-учнівське життя. Ради гуртожитків, сформовані з найактивніших мешканців, допомагають вихователю організовувати дозвілля молоді, здійснюють контроль за дотриманням правил проживання, регулярно розглядають на своїх засіданнях нагальні проблеми та потреби мешканців, спільно напрацьовують механізми їх вирішення.

     В  гуртожитку  згідно плану  роботи  систематично  проводяться зустрічі з представниками правоохоронних органів, медичними працівниками та спеціалістами  центру  соціальних  служб для  сім’ї, дітей та молоді, психологом   та  соціальним  педагогом коледжу.

    В рамках виховної роботи гуртожитків проводиться чимало цікавих і змістовних заходів інтелектуального, розважального та спортивного характеру.

     З метою збереження культурної та духовної спадщини у гуртожитках  створено музей «Бабусина світлиця», в якому знаходяться зразки українського національного одягу та народного побуту Опілля, функціонує кімната духовності.

     Перебуваючи у комфортній родинній атмосфері,  мешканці гуртожитку щоденно відчувають повагу, дружелюбність та допомогу з боку адміністрації, вихователя та працівників гуртожитку.

Фунціонування та життєдіяльність студентських гуртожитків коледжу на постійному контролі в адміністрації навчального закладу – директора Триніва Ігоря Васильовича, заступника директора з виховної роботи Вергун Тетяни Степанівни, заступника директора з господарської роботи Гривнака Ігоря Васильовича. Відповідно і забезпечення належних житлово-побутових умов, вирішення питань функціонування гуртожитків, як цілого студентського комплексу, знаходять місце в конкретних результатах роботи.

Оплата за проживання в гуртожитку розраховується відповідно до законодавства, тарифів та визначеного порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня створених комфортних умов приміщення, що надається для проживання на період навчання студентів та учнів. 

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×