Документи коледжу

Наказ Міністерства сільського господарства УРСР та мІністерства освіти УРСР 421 від 20.06.1956

 

Наказ Міністерства сільського господарства про організацію радгоспів технікумів 20 від 17.01.1972

Сертифікат про акредитацію Ветеринарна медицина

Сертифікат про акредитацію Зберігання, консервування та переробка м'яса

Сертифікат про акредитацію Виробництво і переробка продукції тваринництва

Сертифікат про акредитацію Експлуатація та ремонт машин і обладнання

Сертифікат про акредитацію Ветеринарна медицина

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти "Зберігання, консервування та переробка м'яса"

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти "Виробництво і переробка продукції тваринництва"

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"

Сертифікат про державну акредитацію "Підготовка водіїв транспортних засобів"

  1. Положення про організацю освітнього процесу 2023  
  2. Положення про педагогічну раду
  3. Положення про адміністративну раду

  4. Положення про організацію і проведення виховної роботи
  5. Положення про методичну раду
  6. Положення про школу молодого педагога
  7. Положення про відкриті заняття
  8. Положення про рейтингову оцінку викладача
  9. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педпрацівників за накопичувальною системою
  10. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

11. Положення про академічну доброчесність

12. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

13. Положення про відділення

15. Положення про циклову комісію

16. Положення про методичне об’єднання кураторів та класних керівників навчальних груп

17. Положення про куратора навчальної групи

18. Положення про класного керівника навчальної групи

19. Положення про порядок переведення студентів, що навчаються за контрактом на бюджетну форму навчання

20. Положення про приймальну комісію

21. Положення про апеляційну комісію

22. Положення про мотиваційний лист

23. Положення про організацію вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди

24. Положення про профорієнтаційну роботу

25. Положення про опитування здобувачів освіти

26. Положення про екзаменаційну комісію

27. Положення про атестацію кабінетів, лабораторій, клініки і майстерень

28. Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти

29. Положення про дистанційне навчання

30. Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти 2023

31. Положення про проведення директорських контрольних робіт 2023

32. Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у 2023  

33. Положення про порядок та метод вимоги проведення поточної атестації

34. Положення про порядок та умови вибору студентами  вибіркових дисциплін

35. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти

36. Положення про порядок надання академічної відпустки та повторного навчання, відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти

37. Положення про порядок витоготовлення, видачу, облік документів про фахову передвищу освіту та додатків до документів про фахову передвищу освіту

38. Положення про процедуру і порядок виготовлення документа про вищу освіту – диплома молодшого спеціаліста, додатка до нього та академічної довідки

39. Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

40. Положення про самоврядування здобувачів освіти

41. Положення про старостат

42. Положення про студентський гуртожиток

43. Положення про стипендіальну комісію

44. Правила призначення і виплати стипендій студентам РАФКу

45. Правила призначення виплати стипендій учням 

46. Положення про сайт коледжу

47. Положення про бібліотеку

48. Порядок використання коштів для надання мат. допомоги і заохочень

49. Порядок використання коштів для надання мат. допомоги і заохочень ПТО

50. Положення про систему управління охороною праці РАФК

51. Положення про уповноважену особу з питань боротьби з корупцією

52. Положення про надання платних послуг Рогатинським аграрним фаховим коледжем

53. Положення про дипломне проєктування РАФК

54. Положення про раду роботодавців

55. ПОЛОЖЕННЯ про норми часу для планування і обліку навчальної роботи

56. Положення про навчальну програму

57. Положення про робочу навчальну програму дисципліни (предмета) 2023

58. Положення про наглядову раду

59. Положення про курсове проєктування РАФК

60. Положення про психологічну службу РАФК

61. Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та перегляд ОПП РАФК

 

Відділення професійно-технічної освіти

Рогатинський аграрний фаховий коледж надає послуги первинної професійної підготовки виключно за кошти регіонального бюджету

Print Friendly, PDF & Email
WordPress PopUp Plugin
Меню
×