Документи коледжу

statut

Наказ Міністерства сільського господарства УРСР та мІністерства освіти УРСР 421 від 20.06.1956

 

Наказ Міністерства сільського господарства про організацію радгоспів технікумів 20 від 17.01.1972

Сертифікат про акредитацію Ветеринарна медицина

Сертифікат про акредитацію Зберігання, консервування та переробка м'яса

Сертифікат про акредитацію Виробництво і переробка продукції тваринництва

Сертифікат про акредитацію Експлуатація та ремонт машин і обладнання

Сертифікат про акредитацію Ветеринарна медицина

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти "Зберігання, консервування та переробка м'яса"

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти "Виробництво і переробка продукції тваринництва"

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"

Сертифікат про державну акредитацію "Підготовка водіїв транспортних засобів"

31. Положення про проведення директорських контрольних робіт

32. Положення про оцінювання знань студентів із загальноосвітніх дисциплін

33. Положення про порядок та метод вимоги проведення поточної атестації

34. Положення про порядок та умови вибору студентами РАФКу вибіркових дисциплін

35. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти

36. Положення про порядок надання академічної відпустки та повторного навчання, відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти

37. Положення про порядок витоготовлення, видачу, облік документів про фахову передвищу освіту та додатків до документів про фахову передвищу освіту

38. Положення про процедуру і порядок виготовлення документа про вищу освіту – диплома молодшого спеціаліста, додатка до нього та академічної довідки

39. Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

40. Положення про студентське самоврядування

Відділення професійно-технічної освіти

Рогатинський аграрний фаховий коледж надає послуги первинної професійної підготовки виключно за кошти регіонального бюджету

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×