Публічна інформація

ПоказникПосилання
Статут закладу освіти;Статут
Ліцензії на провадження освітньої діяльності;

Ліцензія ФПО

Ліцензія ПТО

Ліцензія ВО

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

Сертифікат про акредитацію ОПП Ветеринарна медицина

Сертифікат про акредитацію ОПП Зберігання, консервування та переробка м’яса

Сертифікат про акредитацію ОПП Виробництво і переробка продукції тваринництва

Сертифікат про акредитацію ОПП Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Сертифікат про державну акредитацію водіїв

Свідоцтво атестації професій

Структура та органи управління закладу освіти;

https://rafk.if.ua/administratsiya/

https://rafk.if.ua/doradchi-organy/

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; 
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

ОПП Ветеринарна медицина

ОПП Зберігання, консервування та переробка м’яса

ОПП Виробництво і переробка продукції тваринництва

ОПП Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Кошторис закладу 
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; 
Мова (мови) освітнього процесу; 
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); 
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); 
Фінансовий звіт про надходження та використання коштів; 
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання; 
Результати моніторингу якості освіти; 
Річний звіт про діяльність закладу освіти; 
Правила прийому до закладу освіти; 
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти; 
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; 
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; 
Перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога; 
  
  
Print Friendly, PDF & Email

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×