Із концепції виховання студентів Рогатинського державного аграрного коледжу

 

Розбудова Української держави, відродження української нації потребують формування та впровадження відповідної системи національного виховання студентської та учнівської  молоді, яка має стати складовою частиною системи національного виховання громадянина України.

Роль педагогічного колективу у національному вихованні полягає в координації зусиль усіх інститутів суспільства, забезпеченні єдності та пріоритету загальнодержавних і національних інтересів.

Адже саме  національне виховання студентської молоді,  яка формуватиме ядро української інтелігенції на основі національної ідеї, має  стати  відповіддю на виклики сучасного світу.

Бо глобальний простір, у який інтегрується наша студентська та учнівська молодь, передбачає засвоєння надбань культури різних народів. Саме це викликає  потребу в здатності студентської молоді до входження у світовий соціокультурний простір — за умови збереження української національної ідентичності.

Тому національне виховання у коледжі  є  фундаментом становлення світогляду молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна відповідальність.

Педагогічний колектив коледжу працює над проблемою : формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Очікувані результати

 • формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;
 • підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;
 • вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;
 • підняття престижу української мови в академічному середовищі, забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;
 • формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;
 • створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;
 • забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;
 • виховання поваги до свого навчального закладу, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій коледжу.

 

При організації виховної роботи в коледжі ми керуємося такими принципами:

 

 • демократичності — визнанні всією спільнотою коледжу права кожного на свободу, виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 • гуманізації — створенні умов для особистісної самореалізації,  формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 • єдності навчальної та виховної діяльності — консолідації студентства та педагогічних працівників у єдину спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями;
 • послідовності, системності і наскрізності — при внесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу — врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 • єдності теорії та практики — реалізації набутих студентами коледжу знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 • природовідповідності — врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів коледжу;
 • пріоритету правової свідомості — вихованніповаги до конституційних прав та свобод людини.

 

 

Виховна діяльність у коледжі проводиться за такими напрямами:

 

 1. Національно-патріотичне виховання
 2. Інтелектуально-духовне виховання
 3. Громадянсько-правове виховання
 4. Моральне виховання
 5. Екологічне виховання
 6. Естетичне виховання
 7. Трудове виховання
 8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×