Педагогічна майстерність- шляхи удосконалення.

                          

« Удосконалення методичної

майстерності –це передусім  самоосвіта,

Особисті ваші зусилля спрямовані

на підвищення власної культури праці і

в першу чергу культури мислення»

                                                                             В.Сухомлинський

 В сучасних умовах розвитку освіти в Україні важливого значення набула система науково-методичної роботи, головною метою якої є надання реальної, дієвої допомоги у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

Методична робота у нашому навчальному закладі – це цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня студентів, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку.

Робота методичного кабінету ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково – методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології. 

Як сказано в Законі України « Про освіту» , що :«Педагогічні  та науково-педагогічні працівники зобов”язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру ». 

Тому в час зимових канікул  педагогічні працівники нашого коледжу працюють  згідно індивідуальних планів і плану роботи , який було запропоновано методичним кабінетом  і схвалено методичною радою.

Згідно цього плану,   педпрацівники  навчаються  комп’ютерній справі, зокрема, створення  електронних посібників,  роботи з електронною бібліотекою  тощо.

16 січня 2013 року  було проведено психолого-педагогічний семінар , на якому було розглянуто   питання:

1.Інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів, яке висвітлила завідувач методичним кабінетом Галина Замкова.

Вона наголосила на мотивації, видах, функціях, контролі  і значенні  цієї важливої роботи  для наших студентів. Було представлено методичні матеріали самостійної роботи  з деяких дисциплін.

 Досвідом роботи по створенню  комплексів методичного спрямування самостійної  роботи і використання їх студентами поділилася викладач іноземної мови  Ганна Приплоцька.

2.Організація навчального діалогу  на занятті. Моделі спілкування викладача і студента.

З даного питання виступила викладач світової літератури  Любомира Чупак.

 

Вона звернула  увагу присутніх на  важливості цього питання, зокрема у виховному аспекті. Викладач представила різні моделі спілкування викладача і студента , але  порекомендувала застосовувати  саме-демократичну .

Свою колегу підтримала і доповнила практичний психолог коледжу  Наталія Добровлянська.

У Законі України «Про освіту» конституційно закріплено право викладача на вибір методів, засобів і організаційних форм навчання. А відтак, щоб здійснити цей вибір, викладач повинен бути добре поінформований про досягнення педагогічної науки і практики в методиці викладання навчальних дисциплін. З огляду на сказане, є очевидною значущість методичної роботи, пов’язаної з вивченням, апробацією і оцінкою передового педагогічного досвіду, суто індивідуальною інтерпретацією такого досвіду з урахуванням особистих якостей, досвіду і кваліфікації викладача.

 

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×