Психолого-педагогічний  семінар:

Відбулося  чергове заняття  семінару, на якому розглянуто  питання  на тему:Педагогічна культура викладача  у сучасній освіті

 «Як ніхто не може дати іншому того, що не має сам, так не може розвивати, виховувати і навчати той, хто сам не розвинений, не вихований, не освічений”.

                                                     А. Дістсрвег

                                                           

Зміст  його розкрила  завідувач  методичним кабінетом  Замкова Г.П.

Зокрема, наголосила на тому, що зміни в політичних, економічних і соціальних сферах  України в умовах вступу до Європейського суспільства диктують нові вимоги до вищої  школи й до рівня компетентності викладача, зокрема.

 Система освіти вимагає підвищення якості навчання, щоб не лише забезпечувати передачу набутого комплексного досвіду від одного покоління іншому, необхідного для подальшого прогресу суспільства, але й створювати умови для максимального  розвитку особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно здобувати знання протягом усього життя. У вирішенні даного завдання першочергова роль належить викладачеві.

  Невід’ємною складовою характеристики сучасного викладача є рівень його педагогічної культури, до  якої  входить:

       гуманістично-педагогічна позиція у ставленні до студентів, здатність бути вихователем;

       психолого-педагогічна компетентність і розвинене педагогічне мислення;

       освіченість у сфері предмета викладання та оволодіння педагогічними технологіями;

       досвід творчої педагогічної діяльності, уміння обґрунтовувати власну педагогічну діяльність як систему, здатність розробити авторський освітній проект;

       культуру професійної поведінки, способу саморозвитку, уміння       саморегуляції власної діяльності, культуру спілкування.

 

     Друге питання на тему:

«Складові формування  психологічного  клімату в  колективі»   висвітлила  практичний психолог  Добровлянська Н.В.

Вона аргументовано  представила  педагогам  ті фактори, які сприяють

здоровому  клімату  в педагогічному колективі.

Практично  педагоги  розв’язали  тести, що стосувалися даної теми.

Було  запропоновано ці  питання, які хвилюють   педколектив  винести на обговорення круглого столу.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×