Євроремонт освіти  розпочався

Міністерство освіти і науки  України пропонує на громадське обговорення проекти  Концепцій розвитку освіти України на період 2015–2025 років  і  Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року.

Педпрацівники коледжу вирішили долучитися до цього обговорення на педагогічному семінарі. Особливу увагу звернуто було на реформуванні і розвитку  вищої  та  професійної освіти. 

Мета і суть реформи:

Забезпечити реальне входження національної системи вищої освіти в світовий освітній і науковий простір шляхом її інтернаціоналізації, досягнення належного рівня відкритості та прозорості та інституціонального вдосконалення.

Проблеми, які має вирішити реформа:

  1. Закритість та непрозорість національної системи вищої освіти, її неспроможність швидко реагувати на тенденції в розвитку міжнародної освіти та сприймати інновації системи, брак всіх видів ресурсів для її підтримки.
  2. Недостатній розвиток наукової співпраці як на інституціональному, так і на персональному між українськими викладачами та дослідниками та їх іноземними колегами.
  3. Відсутність національної системи стимулювання реалізації та імплементації результатів міжнародних освітніх та дослідницьких проектів. Низька ефективність використаннярезультатів та коштів міжнародних проектів.
  4. Низький рівень знань іноземних мов, брак реальної програми швидкого вдосконалення цього компоненту національної освітньої стратегії.

 Реформа має торкнутися:

  1. Підняття вимог до якості знань вступників до ЗВО.
  2. Визначення пріоритетних галузей знань, розвиток яких забезпечується підвищеним державним фінансуванням.
  3. Механізму формування державного замовлення на підготовку спеціалістів у вищій освіті.
  4. Зміни концепції забезпечення якості вищої освіти, що має супроводжуватися взаємодією з ринком праці.
  5. Створення умов для  формування  освітньо-наукових  кластерів (на базі ЗВО), в яких фундаментальна наука має підтримуватися прикладними дослідженнями.

На  педагогічному семінарі  під час обговорення  проектів Концепцій  були запропоновані слушні пропозиції,  які  будуть надіслані  на  електронну пошту  Міністерства освіти і науки  України.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×