Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій є одним із факторів, що визначає розвиток світової спільноти ХХІ століття. Цивілізація постійно рухається до побудови інформаційного суспільства, де головну роль буде займати інформатизація і наукові знання. У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій та їх впровадженням у різні сфери життя все більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних студентів. Інформаційні технології – з одного боку, це потужний інструмент для отримання найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, підвищення мотивації, наочності, науковості.

Завданням  вищої освіти є не тільки повідомлення певної суми знань студентам, а й розвиток у них пізнавальних інтересів, творчого ставлення до справи, прагнення до самостійного «добування» і збагачення знань і умінь, застосування їх у своїй практичній діяльності. 

Це розуміють і впроваджуютьу свою педагогічну роботу викладачі нашого коледжу. В  їхньому доробку електронні посібники, освітні веб-сайти, не кажучи вже про мультимедійні презентації, тести тощо.

Згідно плану роботи медпрацівників на канікулярний період  пройшов семінар-практикум, присвячений інформаційно-комунікаційним технологіям.

Зокрема, викладач  комп’ютеризації коледжу Веркалець Роман Васильович розповів  про суть, значення і ефективність ІКТ. Також представив види і форми їх використання. Було звернуто увагу, що нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно – комунікативні, особистісно – орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Загальновизнано, що використання комп’ютерних технологій в освіті неминуче, оскільки істотно підвищується ефективність навчання та якість формуються знань і умінь.

Викладачі  біології Рутило Олександр Іванович  і спецдисциплін Петращук Віра Михайлівна  дали майстер-клас створення електронних посібників і власних веб-сайтів.

   

Використання якісних освітніх веб-ресурсів дає змогу студентові вивчати матеріал в зручному для нього темпі, проводити різноманітні дослідження, здійснювати тренування для набуття практичних навичок та вмінь, організовувати самоконтроль. Для організації самостійного вивчення навчального матеріалу або при проведенні поточного і підсумкового контролю може використовуватись один і той самий освітній веб-ресурс. Сьогодні все більше використовуються ті освітні веб-ресурси, які призначені для здійснення контролю і тестування студентів в процесі навчання. Цей процес зумовлений тим, що дані ресурси суттєво розвантажують педагогічних працівників від великої кількості роботи щодо формування багатоваріантних індивідуальних практичних завдань і контролю за їх виконанням. Використання постійного контролю знань студентів значно підвищує мотивацію навчання

Присутні педагоги усвідомили, що це клопітка, але водночас і творча робота. Але водночас багато з них зацікавилися створенням цих електронних засобів навчання.

Власне, коли викладач інформатики Драган Зоряна Богданівна продемонструвала процес створення  освітнього веб-сайту,то вирішено було проводити практичні заняття  з окремими педпрацівникиками.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×