Сучасне  заняття – це твір мистецтва, 

                                                                      де педагог уміло використовує всі   

                                                                      можливості для розвитку особистості 

                                                                      студента .

                                                                       Безумство – діяти по-старому 

                                                                       і чекати нових результатів. 

                                                                                                           Альберт Ейнштейн 

 

                                             Якщо хочеш, щоб люди збудували  корабель, 

  не наказуй їм іти в ліс та заготовляти деревину.

Зроби так,  щоб вони полюбили море.

                                                            Антуан де Сент-Екзюпері

“Сучасне заняття:  пошуки, проблеми, знахідки ” – одне з питань семінару, яке висвітлила завідувач методичним кабінетом Замкова Галина Павлівна. 

Можливості заняття невичерпні та сила його чарівна.

Кожне  заняття — це крок до дозрівання інтелекту студента, цеглина в основі чарівного будинку на ім’я Розвиток і Знання, без яких неможлива розумна, діяльна людина-творець,  професіонал у своїй справі . Але не навчайте студентів так , як навчали вас ,– вони народились в інші часи. Цей заклик сьогодні хвилює кожного педагога. Саме тому,  науково-методична проблема, над якою працює наш педагогічний коллектив,  ще раз нагадую –  це “Формування професійних компетентностей студентів через впровадження інноваційних технологій навчання”.

Яке заняття, називають сучасним заняттям? 

Новий час, нові завдання освіти пред’являють нові вимоги до навчального закладу, до викладача, його праці, а значить і до заняття як основної форми навчально -виховного процесу, змушує до пошуку. 

Сучасне заняття — це заняття, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості студента, що допомагає досягти високих результатів у навчанні.

Сучасне заняття – це заняття демократичне. Воно проводиться не тільки  для студентів, а разом з ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою.

Галина Павлівна розповіла також про дидактичні, гігієнічні, психологічні, виховні вимоги до сучасного заняття. Зупинилася на підготовці до заняття, сам процес  його проведення, взаємодії  студента і викладача. Порівняла проведення традиційних занять і застосування інноваційних технологій  на сучасних заняттях, переконуючи в ефективності засвоєння нового матеріалу на таких заняттях. Доцільно використані притчі про музичні інструменти  і робітників, які будували собор, що  прирівнюється до роботи викладача.

З психологічною  порадою „Педагогічна культура викладача в контексті вимог Болонського процесу ” виступили практичний психолог коледжу Добровлянська  Наталія Володимирівна і соціальний педагог Вергун Тетяна Степанівна.

  

Викладач ВНЗ має досконало володіти педагогічною культурою, адже за висловом А. Дістсрвега “як ніхто не може дати іншому того, що не має сам, так не може розвивати, виховувати і навчати той, хто сам не розвинений, не вихований, не освічений”.

Оскільки основою педагогічної діяльності є організація взаємодії між педагогом і вихованцем, то однією з найважливіших умов забезпечення її ефективності є розвинена комунікативна культура (культура спілкування). Так K.M. Левітан стверджував: “В основі культури педагогічного спілкування знаходиться загальна і педагогічна культура особистості – це рівень її розвитку, котрий виявляється у системі потреб, соціальних якостей, стилю діяльності і поведінки”.

Важливий акцент  в аналізі проблеми педагогічної взаємодії слід зробити на розвитку особистісних якостей як педагога так і вихованця, формуванні потреби в їх особистісному зростанні і самовдосконаленні,

Педагогічна культура викладача ВНЗ є джерелом вияву його наукової і загальної ерудиції, педагогічної майстерності, культури мовлення і спілкування, духовного багатства, проявом його творчої індивідуальності як віддзеркалення результату постійного самовдосконалення і саморозвитку.

Педагогічна культура є гармонією культури творчих знань, творчої дії, почуттів і спілкування.

 

Ну що б здавалося слова…

Слова та голос – більш нічого,

А серце б’ється ожива, як їх почув.

                                                            Т.Г. Шевченко


 

 

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×