Примірник № 2

РОГАТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

(повна назва вищого навчального закладу)

 

«  9   »   грудня   2015 року

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5

 

виборчої комісії Рогатинського державного аграрного коледжу

(назва вищого навчального закладу)

 

за результатами підрахунку голосів

м. Рогатин, вул. Шашкевича, 61

(місце проведення виборів)

 

Всього членів комісії: __5___ осіб.

(кількість осіб)

 

Присутні члени комісії:

Драган З. Б. – голова виборчої комісії                                                                                               

(прізвище, ініціали)

Пазюк О. Б. – заступник голови виборчої комісії        _______________________        
Баран О. М. – секретар виборчої комісії___________________________________________
Романків  І. М.  - член виборчої комісії____________________________________________

Крук Н. Ф.  – член виборчої комісії_______________________________________________

 

Присутні представники організаційного комітету з проведення виборів директора коледжу, представники засновника (засновників) або уповноваженого ним (ними) органу (особи), представники центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки:

Ісмакаєва І. М. – головний спеціаліст відділу роботи з керівними кадрами департаменту персоналу Міністерства освіти і науки України                                                                                                  

(посада, прізвище, ініціали або за списком, що додасться)

Вільчик В. О.  – голова організаційного комітету, заступник директора з навчальної роботи _______________________________________________________________________

Гладун М. С. – секретар організаційного комітету, завідувач технологічного відділення          

Дуденчук Д. І. – член організаційного комітету, студентка групи В -31, голова студентської ради         

 

Присутні кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу та інші особи, які були акредитовані організаційним комітетом:

Макогін Н. Б. – спостерігач кандидата на посаду директора коледжу Триніва І.В.                     

(посада, прізвище, ініціали або за списком, що додасться)

Тринів І. В. – кандидат на посаду директора Рогатинського державного аграрного коледжу,  в. о. директора коледжу                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

Підпис голови комісії

 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» при підрахунку голосів виборців виборча комісія встановила:

1) кількість виборців

93

100%

2) кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування

93

100%

3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування

93

100%

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування

0

0

5) кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньці для голосування

93

100%

6) кількість виборчих бюлетенів для голосування визнаних недійсними

1

1,1%

7) кількість виборців, які проголосували за кандидатів:

Кількість голосів

Відсоток від

кількості виборців

Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) кандидата:

Тринів Ігор Васильович

85

91,4%

 

Цей протокол складено виборчою комісією у кількості 2 (двох) примірниках.
Усі примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

 

Голова виборчої комісії

 

 

Драган З. Б.

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник голови виборчої комісії

 

 

Пазюк О. Б.

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Секретар
виборчої комісії

 

 

 

Баран О. М.

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

Члени виборчої комісії:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

Романків І. М.

 

Крук Н. Ф.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×