«Дива в освіті творять
не комп’ютери, а вчителі»
Крег Барретт

Бурхливий розвиток інформаційних технологій вплинув на всі сфери життєдіяльності суспільства, зокрема на освіту.
Обмеженість традиційних моделей навчання потребує переорієнтації системи освіти з репродуктивних, традиційних, «розмовних» технологій на інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Основним критерієм ефективності використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в системі вищої освіти є вже не просто вміння працювати з комп’ютером, а уміле володіння сучасними програмними засобами, Інтернет ресурсами тощо.
Педагог, який сьогодні широко використовує у своїй професійній діяльності інформаційно-комунікаційні технології, може вважатися креативним.
Креативність може виражатися в будь-якій справі і виявлятися буквально у всіх людей і залежить від того, як ми сприймаємо світ, від наших початкових знань у будь-якій області і від нашої цікавості.
Викладачі коледжу в своїй роботі використовують інформаційно-комунікаційні технології: комп’ютер, Інтернет, різноманітне програмне забезпечення, мультимедійні технології, розробки і використання електронних підручників тощо.
Власне, інформаційно-комунікативним технологіям і досвіду їх використання був присвячений психолого-педагогічний семінар.


З доповіддю “Інформаційні технології навчання: інтегрований підхід” і з практичним демонструванням виступив викладач інформатики Веркалець Р.В.

Мультимедійні технології – це технології, які дозволяють за допомогою сучасних технічних і програмних засобів, об’єднати текст, графіку, фото, відео, звук та інші спеціальні ефекти в єдине ціле.
Про розробку і застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі поділилася викладач інформатики і математики Драган З.Б.

“Інтернет-ресурси  вимоги сучасності”  тема виступу викладача спецдисциплін Петращук В.М.


Педагог поділилася досвідом роботи з Електронною бібліотекою. яка створена і працює на сайті коледжу.
Колеги з захопленням слухали і переглядали ще раз персональний Веб-сайт викладача, електронні навчально-методичні комплекси.
Сторінка “Віконце в Рогатин”, яку створила творчо і цікаво Віра Михайлівна в Інтернеті, відображає життя і педагогічну працю педагогів та студентів коледжу.
Приплоцька Г.В. викладач німецької мови поділилася досвідом і продемонструвала створення свого персонального сайту.


 

Електронний підручник – це навчальне електронне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), в якому за допомогою відповідних програмних засобів взаємопов’язуються текстова, звукова, графічна та інша інформація, що забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання, служить для групового, індивідуального або індивідуалізованого навчання, відповідає навчальній програмі та призначена для використання у навчальному процесі.
Про процес створення і використання електронного підручника поділився на педсемінарі викладач біології Рутило О.І.


Викладач спецдисциплін Височанська Р.П. також поділилася досвідом створення електронного підручника з дисципліни “Процеси і апарати”, що дає можливість краще засвоєнню студентами навчального матеріалу.


Обговоривши ці питання, викладачі-учасники семінару прийшли до висновку:
 впровадження інформаційно-комунікаційних, мультимедійних технологій змінює систему освіти, робить навчально-виховний процес у ВНЗ більш технологічним і більш результативним;
 в результаті підвищується мотивація студентів до навчання, розвивається самостійність, креативне мислення і загалом особистість студента;
 це змушує викладачів постійно підвищувати свою професійну підготовку, розвивати творчість, креативність;
 це сприяє реалізації соціальної мети, а саме: інформатизації суспільства;
 на цьому шляху є певні труднощі, помилки, яких не уникнути в майбутньому;
 кожний викладач повинен знайти свої підходи до навчальної діяльності, що відповідають його особистим якостям.
 варто бути творчою особистістю, креативність якої постійно зростає.
З метою удосконалення своїх навичок роботи з комп’ютером, створення персональних сайтів та електронних підручників, з викладачами проводяться практичні заняття.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×