На сьогоднішній день перед навчальним закладом стоїть завдання виховання висококваліфікованого спеціаліста. Така підготовка студента до трудової діяльності відбувається у процесі практичного навчання,  що передбачає закріплення та поглиблення знань, одержаних під час  теоретичного навчання. Майбутні фахівці проходять практики на сучасних базах підприємств, з якими навчальний заклад уклав договори.

         Так, студенти механічного відділення під керівництвом викладачів Гамкала В.Р, Леськіва І.Б. проходять навчальну практику на ремонтній базі  фірми „Орзон ” та ремонтно-транспортному підприємстві „РОГАТИНАВТО”, робочі місця яких укомплектовані спеціальним ремонтно-технічним обладнанням. 

Набуття практичних навичок тут пов’язується з виробничими завданнями, випуску готової продукції. Тому проходження навчальної практики на виробництві є важливим. Адже це дає змогу студентам:

  •   виконувати розбирально-складальні та регулювальні роботи;
  •   проводити дефектувально-комплектувальніі роботи;
  •   здійснювати операції ремонту ходової частини, гідросистеми, електрообладнання;
  •    користуватися контрольно-вимірювальними приладами та інструментами.

       Все це в цілому є ефективною формою підготовки студента до роботи на виробництві.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×