Навчально-методичний комплекс як один із ефективних засобів проведення занять

 

      Саме така тема майстер-класів, запланованих згідно плану роботи педпрацівників коледжу на зимові канікули.

     Розроблення різних видів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін здійснюються відповідно до чинного порядку, визначеного Міністерством освіти і науки України і Положенням про НМЗ, впроваджуючи аспекти Болонського процесу, дуальної освіти тощо.

      Комплексно-методичне  забезпечення предмета (дисципліни) – це розробка і створення оптимальної системи учбово-методичної документації і засобів навчання, необхідних для повного і якісного навчання.

       До складових навчально-методичного забезпечення, які розробляються ви­щим закладом освіти, належать: робочі навчальні плани та програми; навчальні програми з вибіркових навчальних дисциплін; навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до семінар­ських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні семестрові завдання проблемного характеру для самостійної роботи студентів з навчальної дисци­пліни; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння сту­дентами навчального матеріалу; методичні матеріали для студентів з питань са­мостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних проектів (робіт); інші матеріали, які визначає викладач (предметна або циклова комісія), вищий заклад освіти.

       Робота над методичним забезпеченням є цікавий і творчий процес, якщо викладач підходить до його створення найперше з відповідальністю, креативністю не для перевірки, а для ефективності навчального процесу і робота над ним є постійна.

       Викладачі коледжу  постійно  працюють над  удосконаленням своїх методичних матеріалів, розуміючи свою персональну відповідальність.

     І власне, викладачі, в яких навчально-методичні комплекси в ідеальному стані представили їх, щоб інші колеги, а особливо молоді педагоги, перейняли досвід.

     Для викладачів спецдисциплін  викладач Петращук В.М. презентувала власні  навчально-методичні комплекси, практичне їх використання, дала поради щодо їх  удосконалення в своїй роботі.

      Викладач спецдисциплін  Іванческу О.І. презентував свої навчально-методичні комплекси. Особливу увагу Олександр Іларіонович звернув на методичне забезпечення  практичних занять, курсового і дипломного проектування.

      Викладач суспільних дисциплін  Замкова Г.П. представила методичне забезпечення семінарських занять.

 

      Для викладачів загальноосвітніх дисциплін навчально-методичні комплекси презентувала викладач німецької мови Приплоцька  Г.В.

 

       Підводячи підсумки педагогічні працівники прийшли до висновку:

– використання на заняттях комплексного методичного забезпечення дозволяє підтримувати в студентів постійний інтерес до вивчення предмета чи дисципліни, ефективно здійснювати контроль знань, домагатися належного засвоєння матеріалу, організовувати самостійну роботу студентів на заняттях і поза ними;

– комплексне методичне забезпечення, яке чітко систематизоване, створена картотека всіх наявних матеріалів дозволяє  вільно орієнтуватися в існуючих засобах навчання.

       Тому, робота над удосконаленням  методичного  забезпечення продовжується, незважаючи навіть на стаж роботи чи предмет (дисципліну), яку читають викладачі. В цьому полягає один із критеріїв творчості викладача.

 

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×