Є тільки одна справжня цінність – це зв’язок людини з людиною.
                                            А. де Сент-Екзюпері

 

     Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою суспільства стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентовано увагу в державних нормативних документах та актах. Зокрема, Закон України «Про вищу освіту» передбачає створення таких умов навчання та виховання, які б забезпечували «можливість інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості» 

      Вищі навчальні заклади працюють на перспективу.  Їх випускники покликані утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні цінності. Вони мають усвідомлювати, що наукові знання, найновіші виробничі технології мають сенс лише за умов, коли вони спиратимуться на високий рівень морально-духовної вихованості їх носіїв. Тому важливими напрямами ефективної діяльності вищих навчальних закладів є демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу, органічне поєднання в  ньому  національного та загальнолюдського начал. І особливе місце тут посідає  педагогічне спілкування.

      Саме це питання розглянуто на черговому психолого-педагогічному семінарі. „Гуманізація навчально-виховного середовища як основа педагогічного спілкування у ВНЗ” – тема виступу соціального педагога коледжу Вергун Т.С.

 

      Проаналізовано значення педагогічного спілкування як форми контактної педагогічної взаємодії і важливої умови успіху викладача. Величезну  увагу педагогів було звернуто на педагогічну спадщину Софії  Русової  в плані національно-патріотичного і гуманістичного виховання.

      Практичний психолог Добровлянська Н.В. виступила на тему „Психологічна характеристика взаємодії”.

 

      Вихователь гуртожитку Базюк Г.М. поділилася  досвідом на тему ”Труднощі та  бар’єри  в педагогічному спілкуванні викладачів і студентів ”.

      Отже, гуманізація освіти має за мету всебічний розвиток осо­бистості, що означає єдність інтелектуального, культурного, соціально-морального та професійного аспектів.

     Формування фахівців нової генерації має ґрунтуватися на принципах особистісно орієнтованого навчання, що дозволяє створити такі умови, коли кожен студент може відчути себе особистістю й реалізувати свої суб’єктні можливості щодо досягнення ін­дивідуальних освітніх цілей.

     Без сумніву, кінцевою метою гуманізації навчального процесу є розвиток про­фесійно підготовленої морально-духовної особистості.

 

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×