В усіх науках і мистецтвах

плодом є вірна практика.

                          Григорій Сковорода

Сучасне життя ставить перед випускниками коледжу вимогу: „Не лише знай, але і вмій”. Не дарма, мабуть, кажуть, що теорія має пройти іспит практикою. Практичне навчання є невід’ємною складовою навчального процесу.

Найважливіше завдання сучасної вищої школи – підготовка компетентного, гнучкого, конкурентноспроможного фахівця.

Власне, в коледжі практичному навчанню приділяється величезна увага. Питання  проведення практик розглядається на засіданнях педрад. психолого-педагогічних семінарів,засіданнях циклових комісій тощо.

Тема круглого столу,  який було проведено нещодавно серед педагогічних працівників коледжу: Практичне навчання студентів – обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців”. Ведучою засідання була завідувач навчально-методичного кабінету Замкова Г.П.

 

Сучасному сільськогосподарському виробництву з різними формами власності та господарювання потрібні фахівці, які добре володіють професією, творчо мислять і самостійно вирішують виробничі питання. Ринок праці сьогодні вимагає чіткого визначення компетентності спеціаліста різного рівня, розкриття його професійної майстерності. Поставлені завдання можуть успішно виконати лише ті спеціалісти, які добре володіють теоретичними знаннями і практичними навиками.

Спеціаліст сьогодні повинен не тільки все знати, а й бути організатором, керівником, бачити перспективу створення безпечних та нешкідливих умов праці в сільському господарстві, вміти керувати колективом, працювати з людьми. Цих якостей він набуває ще в студентські роки. Тому в навчальному процесі слід використовувати такі форми, методи і способи практичного навчання, які б допомогли студенту бути висококваліфікованим спеціалістом.

Основним завданням навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, закріплення та поглиблення знань, одержаних в процесі теоретичного навчання, набуття умінь та навичок, необхідних для застосування їх в виробничій діяльності, а також оволодіння студентами робітничою професією.

Саме ці питання були обговорені на засіданні круглого столу. Активними учасниками засідання круглого столу були: Вільчик В.О., заступник директора з навчальної роботи, Мельниченко П.С.,заступник директора з навчально-виробничої роботи,  Пазюк В.Р., завідувач відділення механізації, викладач спецдисциплін, Благий Р.С., завідувач відділення ветеринарної медицини, викладач спецдисциплін, Гладун М.С., завідувач технологічного відділення, викладач спецдисциплін, Чепіль Ю.С., голова циклової комісії загальнотехнічних дисциплін, Шквирков Я.Я., голова циклової комісії дисциплін ветеринарної медицини, Височанська Р.П., голова циклової комісії технологічних дисциплін, Притика Л.Я., голова циклової комісії мови і літератури, Рутило О.І., голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, Вергун Т.С., соціальний педагог, які висловили  свою думку, поділилися власним  досвідом роботи, надали цікаві  пропозиції, наголосили на проблеми.

 

Викладачі спецдисциплін Іванческу О.І. і Петращук В.М. представили навчально-методичне забезпечення практичного навчання, розповіли про їх ефективність і допомогу в проведенні практик.

Наприкінці засідання круглого столу було підведено підсумки, внесено пропозиції  щодо удосконалення практичного навчання.

Має знання тільки ті знання,

   що використовуються

                                                        на практиці                

  Гордон Драйден

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×