Теорія мертва при відсутності практики,

                                                                                              але практика без теорії – незряча.

                                                                                                           В.Зубков

Практичне навчання – це не тільки навчальний, але й виробничий процес, який відбувається паралельно з теоретичними заняттями. Воно забезпечує учням та студентам більш усвідомлене оволодіння практичними уміннями та навичками.

Учні та студенти Рогатинського державного аграрного коледжу на практичних заняттях не тільки оволодівають основами професійної майстерності, але й одночасно беруть участь у продуктивній праці і виступають в деякій мірі як творці матеріальних цінностей.

З метою засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь у відділеннях професійно-технічної освіти та механізації сільського господарства проводиться практична підготовка згідно вимог державних стандартів на підготовку фахівців та навчальних планів.

Виробниче навчання по професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» і навчальна практика з дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» проводиться на базі коледжу у машино-тракторному парку. Студенти групи М-21 під керівництвом викладачів Пазюка І. В., Дмитріва А. В. та майстра виробничого навчання Лисого Я.Л. вивчають прийоми і послідовність розмітки деталей, а також прийоми і технології ручного дугового зварювання змінним струмом.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×