30 листопада в Рогатинському державному аграрному коледжі відбулося чергове засідання педагогічної ради навчального закладу. На обговорення було винесено ряд питань:

1.Аналіз якості надання освітніх послуг здобувачам повної загальної та середньої освіти та система підготовки їх до ДПА.

2.Професійно-практична підготовка  студентів і учнів та організація співпраці з роботодавцями.

3.Студентське самоврядування у навчально-виховному процесі коледжу.

4.Про виконання вимог антикорупційного законодавства.

5. Затвердження списку членів ДЕК і Правил прийому на 2018 рік.

   Про якість надання освітніх послуг доповідали голови циклових комісій. В першу чергу прозвітували за проведення поточних зрізів якості знань у студентів І курсу, підготовка до ДПА, а особливо обговорювалося питання ДПА у формі ЗНО з української мови та літератури, стан підготовки і якості знань вихованців коледжу. Підготовка до ЗНО проводиться у вигляді навчальних тестів, завдань і написання твору.

  Заступник директора з навчально-виробничої роботи П.С.Мельниченко підготував доповідь у вигляді мультимедійної презентації про професійно-практичну підготовку студентів, використання дуальної освіти – співпрацю з підприємствами, де студенти можуть здобувати і розвивати професійні навички, уміння. Зокрема, розробив карту осередків баз практики по Івано-Франківській області і Рогатинському районі. Зазначив на необхідності укладання і продовження договорів з роботодавцями для забезпечення повноти отримання необхідних кваліфікованих знань, вмінь та навичок.

    Голова студентської ради В.Чубата виступила з звітом про роботу студентської ради за останні три місяці, участь членів студради у різноманітних навчально-виховних та мистецько-літературних заходах і конкурсах. Також звернулася до членів педагогічної ради з проханнями: використання автобуса коледжу для здійснення екскурсійних виїздів по регіону, заборонити у найближчих продуктових магазинах продаж алкогольних напоїв, знижки для студентів у місцевих супермаркетах.

   Юрисконсульт коледжу Л.Б.Нагірна повідомила присутніх про діючу антикорупційну програму збільшення контролю над введенням бухгалтерських обліків, а також про ознайомлення працівників коледжу під розписку з адміністративними правопорушеннями у разі корупційних дій.

  До відома членів педради було представлено список запропонованих кандидатів на голів ДЕК на 2018 рік і Правила прийому 2018 року.

   Заступник директора з навчальної роботи В.О.Вільчик долучився до обговорення питань, висловивши свою позицію щодо професійно-практичної підготовки студентів. На його думку, перевагою дуальної освіти в тому, що наближення практичних умінь та навичок до умов сучасного виробництва. Також зазначив, що рівень роботи викладачів визначається рівнем підготовки студентів і для забезпечення якості надання освітніх послуг необхідно проводити додаткові заняття і консультації.

   Голова педагогічної ради, директор коледжу І.В.Тринів звернувся до присутніх з вимогою переглянути свої педагогічні підходи і методи викладання предметів та дисциплін для забезпечення високого рівня підготовки молодших спеціалістів.  Зауважив, що навчальна практика повинна проходити безпосередньо на виробництві, тому будуть докладатися зусилля, щоб студенти мали змогу отримати якомога більше баз практики і можливості набиратися практичного досвіду.

До обговорення питань педради долучилися педагогічні працівники.

На педраді були прийняті рішення:

По-першому питанню:

1.Задля забезпечення якісного навчання із загальноосвітніх предметів продовжити практику творчого підходу з удосконалення та впровадження нових форм і методів навчання, активізації роботи студентів та їх заохочення до оволодіння знаннями і підготовки до ДПА.

По-другому питанню:

1.Спрямувати роботу циклових комісій спецдисциплін на повноцінне використання виробничих можливостей баз практики на інтегрування навчальних програм практик згідно потужностей передових підприємств та укладених договорів.

2.Розглянути на засіданнях циклових комісій стан практичної підготовки студентів згідно графіка перевірки і розробити перспективні плани зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій та виробничих підрозділів згідно тенденцій сучасного розвитку спеціальностей.

По-третьому питанню:

1.Педагогічному колективу:

-сприяти розвитку лідерських якостей студентської молоді, організаторських умінь та навичок колективної керівної діяльності;

-надавати допомогу студентам та учням в питаннях адаптації до життя, соціального захисту їх прав та інтересів, в усвідомленні того, що особистість формується в колективі.

По-четвертому питанню:

1.Членам трудового колективу (працівникам і викладачам коледжу), студентам дотримуватися вимог закону України «Про запобігання корупції» з метою недопускання проявів корупційних діянь в навчальному закладі.

По-пятому питанню:

1.Затвердити список голів ДЕК.

По-шостому питанню:

1. Затвердити Правила прийому до РДАК на 2018р.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×