30 січня був проведений психолого-педагогічний семінар на тему «Сучасне заняття і методи навчання», який підготували викладачі коледжу Л.В.Воловчак, Г.М.Базюк, канд..ек.н. І.М.Романків та Н.Т.Сидій. 

           На думку викладачів сучасне заняття потребує не тільки висококваліфікованих знань викладача, а й вміння зацікавити і привернути увагу студентів до навчального процесу. Тому викладач повинен постійно вдосконалювати професійні навички викладання предмету чи дисципліни і шукати нові шляхи мотивації студентів до навчальної діяльності.

           Обговорили з присутніми поширені інтерактивні методи навчання і зупинили свою увагу на одному із них – кейс-методі.

           Кейс-метод – (від англ. саsе studу – вивчення ситуації), яскравий приклад інтерактивних технологій, відомий у вітчизняній освіті як метод ситуативного навчання на конкретних прикладах.

            Найбільш широко кейс-метод застосовується під час вивчення економіки та бізнес-наук. Використання кейс-методу також здобуло широке поширення у педагогіці, медицині, юриспруденції, математиці, культурології та політології.

           Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику проблем, спілкуватися іноземною мовою.

              Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які створені для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, підштовхнути студентів до обговорення та аналізу ситуації, до прийняття рішень.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×