31 січня викладачі З.Б.Драган і Р.В.Веркалець з метою підвищення компетентності інформаційно-комунікативних технологій провели семінар-практикум на тему: «Дистанційна освіта та її практичне втілення».

      Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

             Переваги дистанційного навчання:

  1. гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів. Це досягається створенням альтернативних сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації з незрозумілих тем, а також низки питань –підказок тощо;
  2. актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок;
  3. зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу;
  4. модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи загалом;
  5. економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та доступу до них;
  6. можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів;
  7. інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу;
  8. більші можливості контролю якості навчання, які передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар’єрів;
  9. відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Різні курси можна вивчати в різних навчальних закладах світу.

         Р.В.Веркалець продемонстрував переваги електронної бібліотеки на сайті коледжу, а також розробив методичні рекомендації для викладачів щодо її реєстрації і наповнення навчальними матеріалами.

              З.Б.Драган поділилася досвідом використання хмарно орієнтовного навчального середовища.

     Однією із складових дистанційного навчання є електронні підручники та посібники. Викладачі В.М.Петращук, М.С.Гладун, С.І.Замковий, О.Т.Полиняк і О.І.Рутило розповіли про процес створення електронного підручника, з якими труднощами вони стикалися на різних етапах і які переваги використання його у навчальному процесі.  Кожен доповідач представив власну розробку електронного підручника, продемонстрував як ним користуватися.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×