Студенти групи Т-21 пройшли навчальну практику для набуття робітничої професії «Обробник м’ясних туш».

      Практика для набуття робітничої професії передбачає закріплення теоретичних знань, які студенти одержали у коледжі, набуття навичок робочої професії, вивчення технологічних процесів м’ясожирового або м’ясопереробного виробництва і методів контролю технологічних процесів, якості сировини, напівфабрикатів, готової продукції. В зміст навчальної практики входило ознайомлення із МПК «Росана». Студенти ознайомилися з основними процесами забою і розробки туш, брали участь у цих процесах. Ознайомилися з м’ясопереробним виробництвом. Вивчили санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень і обладнання, контроль якості прибирання, миття, дезінфекції обладнання та інвентарю. Брали участь у відборі проб, з метою проведення технологічного контролю сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

   Вивчили виробництво ковбасних виробів. Навчились   приймати сировину, проводити  розробку м’яса, обвалювання, жилування. Проводили соління м’яса і приготування фаршу, формували ковбасні вироби, проводили їх термічну обробку.

     Після проходження цієї практики студенти вивчили вимоги технологічної інструкції по сухій і мокрій зачистці м’ясних туш і правила користування інструментами – ножами.

   Виконували роботи: суху і мокру обробку туш на лініях переробки худоби і при підготовці сировини для ковбасного виробництва і виробництва м’ясних напівфабрикатів, видалення травмованих ділянок і синців, зрізування плівок і бахроми, відокремлення хвоста. Промивку туш (напівтуш), накладання клейма погодованості на туші (напівтуші), огляд м’ясних туш (напівтуш, четвертин), зрізування ветеринарного і сортового клейма, недопущення надмірних відходів м’яса.

    Після закінчення навчальної практики проводиться кваліфікаційний екзамен для цього створена кваліфікаційна комісія. Студенти після успішної здачі екзамену одержують відповідну кваліфікацію.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×