25 січня 2019 року педагогічний семінар проводила завідувач технологічного відділення Гладун М.С.

   Марія Степанівна розкрила питання використання інтегрованого підходу у навчально-виховному процесі. Головним завданням нової освіти є підготовка молоді до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція навчальних дисциплін.

    Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни.

          Впровадження інтеграції в навчальний процес актуальне, тому що:

  • «спресувати» споріднений матеріал кількох дисциплін навколо однієї теми, усувати дублювання у вивченні ряду питань;
  • Ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань таким чином, засвоєння якого вимагає менше часу, проте породжує еквівалентні загально навчальні та технологічні уміння;
  • Опановувати з студентами значний за обсягом навчальний матеріал, досягти цілісності знань;
  • Залучати студентів до процесу здобуття знань;
  • Формувати творчу особистість студента, його здібності.

    Інтегроване навчання – діюча модель активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання; зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття студентами навчального матеріалу.

       Під час інтегрованого заняття студенти ознайомлюються зі змістом різних предметів, включаються у несхожі між собою види діяльності, що підпорядковані одній темі. Викладач самостійно формує мету інтегрованого заняття, як вона сприятиме цілісності навчання, формуванню знань на якісно новому рівні. 

       У процесі формування висококваліфікованого фахівця важливим є те, щоб студентів отримав комплекс знань, мав можливість визначити роль і місце кожної дисципліни та швидко адаптувався на виробництві. Таку можливість і надають бінарні заняття.

    Бінарні заняття є найбільш цікавими, засновані на між предметних зв’язках та інтеграції предметів. Це нетрадиційний вид заняття, який проводять два чи декілька викладачів.

    Марія Степанівна поділилася досвідом проведення бінарних занять з дисциплін «Технологія м’яса і м’ясопродуктів» і «Технологічне обладнання галузі». Вона ознайомила членів семінару із етапами планування інтегрованого заняття, його видами, методами та результативністю.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×