Атестація педагогічних працівників 2023

Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається
розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху.
В. Сухомлинський
Атестація педагогічних працівників – це надзвичайно важливий етап у діяльності коледжу, оскільки вона відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та
вихованні творчого колективу, педагогічній майстерності педагога.
Мета атестації – активізація творчої професійної діяльності педагогічного працівника; стимулювання безперервної фахової та загальної освіти.
Це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника
займаній посаді, рівень його кваліфікації, після якої присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
22 березня 2023 року в Рогатинському аграрному фаховому коледжі відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників відбулося
підсумкове засідання атестаційної комісії, на якому визначався рівень професійної компетентності педагогічних працівників, які атестуються у 2022-2023
навчального року, їх професійна майстерність, забезпечення ефективності освітнього процесу. В зв’язку з оголошенням повітряної тривоги, враховуючи
загрозу життю та здоров’ю педагогів і членів атестаційної комісії вимушені проводити засідання в аудиторії – укритті.
15 педагогічних працівників демонстрували свої презентації, портфоліо з досвіду роботи та інші напрацювання. Рішенням атестаційної комісії I рівня
атестовано педпрацівників, всі вони відповідають займаній посаді. А також присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії – 2 педагогам,
встановлено 12-1 і 13 тарифні розряди – 2 майстрам виробничого навчання.
Порушено клопотання перед атестаційною комісією при департаменті освіти і науки Івано-Франківської ОДА про:
присвоєння кваліфікаційної категорії педагогам:
“спеціаліст вищої категорії-1,
про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії спеціаліст “вищої категорії” та присвоєння педагогічного звання “викладач-методист”-1,
про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню
“викладач-методист” -1,
Про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії»-7 педагогам.
Атестаційна комісія коледжу керувалася основними принципами атестації, такими як відкритість, колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до
педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
Дякуємо за Вашу невтомну працю в навчанні і вихованні професійних спеціалістів аграрної галузі, патріотів нашої України!!!

Print Friendly, PDF & Email

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

WordPress PopUp Plugin
Меню
×