Одна з найважливіших сфер, яку ми можемо розвивати як професіонали, — це компетентність у доступі до знань і обміні ними.

Конні Маламед
Якість освіти, її доступність, відповідність вимогам часу, практичну цінність, демократичність під час надання освітніх послуг можливо забезпечити тільки педагогічним колективом з високим рівнем компетентності. Пошук інноваційних підходів до організації навчального процесу в коледжі спонукає наш педагогічний колектив до сучасних інформаційно- комунікаційних технологій. Роль новітніх інформаційних технологій у роботі не можна переоцінити. Активне використання електронних ресурсів, доступ до віддалених інформаційних ресурсів надає можливість колективу викладачів і студентів здійснювати свою діяльність на суттєво новому рівні. Першочерговим
завданням є підвищення загальної інформаційної культури колективу педагогів і студентів та постійне удосконалення комп’ютерної грамотності.
Протягом року викладачі навчаються на курсах МОН України у рамках програми „Цифрові інструменти Google для освіти”, які проводяться протягом 2022/2023 навчального року. Більше половини педпрацівників успішно пройшли базовий рівень, одержавши сертифікати. На даний час 48 педагогів одержали сертифікати про засвоєння базового рівня. З них: одержали сертифікати про засвоєння середнього рівня – 5 педагогів, поглибленого рівня – 2 викладачі. І ось протягом квітня-травня цього ж навчального року викладачі коледжу взяли участь в онлайн-майстерні «Створюємо електронні ресурси», організованій ДУ НМЦ ЗВФПО. Під час занять педагоги мали можливість удосконалити знання і вміння у проєктуванні електронних посібників, масових відкритих онлайн-курсів, створенні рукописів підручників нового покоління. Опанували використання програмного забезпечення для створення електронних освітніх ресурсів (Adobe Photoshop, Topaz Photo AI, UpscayI, Easy GIF Animator), програму для монтажу навчального відео Movavi.
12 викладачів одержали сертифікати успішного проходження навчання в онлайн-майстерні.

Працюючи з студентами, ми розуміємо і впроваджуємо комп’ютерні технології, які дозволяють створювати принципово нове Інтернет-середовище, що є потужним засобом індивідуального і колективного навчання. З використанням у освітньому процесі інформаційно-комунікативних технологій навчання, цифрових освітніх ресурсів викладачі працюють над розробкою комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: електронних підручників, посібників, комп’ютерних презентацій, які на сьогоднішній день освітніх технологій є необхідним засобом навчання у становленні високопрофесійних спеціалістів.

Знання – до дії. Творчих успіхів!

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×