26 березня 2024 року в Рогатинському аграрному фаховому коледжі
відбулася атестація педагогічних працівників, яка вперше пройшла за новим
Положенням про атестацію.
Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на
всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою
визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень
його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання,
встановлюється тарифний розряд.
Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення
рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх
професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й
авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та
доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та
системність оцінювання його педагогічної діяльності.
Атестаційна комісія I рівня коледжу підтвердила відповідність усіх педагогів,
які проходили чергову і позачергову атестацію, займаним посадам.
Цьогоріч атестувалося 10 педагогів: 5 викладачів і 1 майстер виробничого
навчання успішно підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та
педагогічні звання, 2 педагогічні працівники атестувалися на присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» і 1 майстер
виробничого навчання на встановлення «12 тарифного розряду». Одна
викладачка (педагогиня) позачергово атестувалася на присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
Усі педагоги презентували власні портфоліо своїх педагогічних досягнень,
професійних успіхів, результатів роботи, методичні доробки за 5 років своєї
педагогічної діяльності.
Компетентна атестаційна комісія I рівня на чолі з керівником навчального
закладу Тринівим І.В. об’єктивно оцінила роботу кожного педагога.
Творчий підхід під час підготовки до атестації засвідчив високий
професіоналізм та любов до своєї професії педагогів, що атестувалися.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×