На відділенні механізації сільського господарства проходять заходи, пов’язані з
процедурою вибору дисциплін здобувачами освіти. Відповідно до Положення
про порядок та умови вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін
викладачі відділення проводять зустрічі із здобувачами освіти з метою
інформування їх про об’єм, тривалість, зміст вибіркових дисциплін та вид
контролю, які передбачені навчальним планом по спеціальності 208
Агроінженерія за ОПП «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва». Об’єм вибіркових дисциплін, представлених
в каталозі, становить 10% від усієї кількості годин, які відведені на опанування
спеціальності. Усвідомлений вибір дисциплін забезпечує формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти.

Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×