Захист курсових робіт із дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства».
10 червня 2024 року здобувачі освіти четвертого курсу спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» успішно захистили свої курсові роботи із дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства», які являються однією з форм контролю знань студентів, важливим етапом підготовки їх до майбутньої практичної діяльності, значимим кроком до професійного ставлення здобувача освіти.
Заступник директора з навчально-виробничої практики Оксана Полиняк, завідувач технологічного відділення Іван Мартишин і керівник написання курсових робіт Марія Гладун заслухали усіх майбутніх спеціалістів і відзначили у їхніх виступах чітку структуру та форму викладу матеріалу, належне оформлення робіт, актуальність, новизну, креативність. Студенти доповідали про результати своєї роботи, яку проводили на базі підприємств району та підготували презентації.
Виконання і захист курсового робіт дає змогу визначити рівень теоретичної і практичної підготовки здобувачів освіти, їхнє вміння самостійно працювати з науковими джерелами, аналізувати та узагальнювати фахову та законодавчу інформацію. Курсова робота є своєрідним підсумком процесу навчання.
Під час захисту курсових робіт зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» студенти Рогатинського аграрного фахового коледжу показали належний рівень теоретичної та практичної підготовки. Набутті вміння та знання стануть основою компетентності майбутніх фахівців, що ґрунтується на критичному мисленні та здатності застосовувати теоретичні знання на практиці.
Print Friendly, PDF & Email

Головна

Контакти

koledg@ronet.com.ua

+38(03435)2-14-48

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×