Циклова комісія мови та літератури

        Кожний свідомий громадянин мусить практично знати
свою соборну літературну мову й вимову та свій соборний правопис,
а також знати й виконувати рідномовні обов’язки свого народу.

        Концепція діяльності циклової комісії мови та літератури складена з урахуванням “Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти”. Стратегічною метою циклової комісії є вдосконалення рівня мовної та іншомовної підготовки майбутніх фахівців усіх спеціальностей для задоволення професійних потреб та з метою підвищення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

        Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють формуванню в студентської молоді креативної компетентності – здатності до розв’язання будь-якої навчальної задачі творчо; бажання та вміння діяти не за зразком, а оригінально; а також інтелектуальної компетентності, яка передбачає здатність працювати з різноманітною інформацією, уміння комплексно застосовувати здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ:

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×