Циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини

Головне завдання циклової комісії – розкриття потенційних можливостей і здібностей студентів та їх підготовка до професійного життя.

Формувати професійну направленість у студентів – це значить зміцнювати у них позитивне ставлення до майбутньої професії, зацікавленість, схильність і здібність до неї, прагнення удосконалювати свою кваліфікацію після закінчення навчання у навчальному закладі, розвивати погляди, переконання.

Циклова комісія забезпечує виконання навчальних планів і програм дисциплін, розглядає та обговорює плани роботи циклової комісії, плани робіт навчальних кабінетів і лабораторій, предметних гуртків; розробляє й обговорює:

– комплекси навчально — методичного забезпечення дисциплін;

– впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;

– методики викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових робіт;

– впроваджує в дію заходи з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам — початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
– методики, застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі;
Обговорює підготовлені підручники, навчальні посібники, навчально — методичну літературу, навчальні програми дисциплін, методичні розробки, екзаменаційну документацію та документацію для контролю знань студентів.
Основні  завдання, над якими працює комісія дисциплін ветеринарної медицини:
Впроваджувати у навчально — виховний процес сучасні технології, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.
Втілювати в життя принцип “зв’язку теорії з практикою” через  удосконалення методики проведення занять на виробництві.
Формування особистісних компетенцій майбутнього спеціаліста ветеринарної медицини.

Склад циклової комісії

Print Friendly, PDF & Email

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×