Циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини

Циклова комісія забезпечує виконання навчальних планів і програм дисциплін, розглядає та обговорює плани роботи циклової комісії, індивідуальні робочі плани викладачів, плани робіт навчальних кабінетів і лабораторій, предметних гуртків; розробляє й обговорює:
комплекси навчально — методичного забезпечення дисциплін; -впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
методики викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових робіт;
впроваджує в дію заходи з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам — початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
методики, застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі;
Обговорює підготовлені підручники, навчальні посібники, навчально — методичну літературу, навчальні програми дисциплін, методичні розробки, екзаменаційну документацію та документацію для контролю знань студентів.
Основні  завдання, над якими працює комісія дисциплін ветеринарної медицини:
Впроваджувати у навчально — виховний процес сучасні технології, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.
Втілювати в життя принцип “зв’язку теорії з практикою” через  удосконалення методики проведення занять на виробництві.
Формування особистісних компетенцій майбутнього спеціаліста ветеринарної медицини.

Склад циклової комісії

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×