Духовно-моральне виховання

      Проблема формування в студентсько-учнівської молоді духовності й моралі на сьогодні надзвичайно важлива і актуальна. Духовно-моральне виховання здобувачів освіти є цілісним процесом засвоєння моральних норм і правил, розвитку моральних мотивів і навичок поведінки. На формування духовності та моральності особистості значний вплив мають суспільство, сім’я як соціальний інститут та заклад фахової передвищої освіти.

Провідним завданням колективу Рогатинського аграрного фахового коледжу є розвиток особистості, зокрема й духовно багатої та національно свідомої. Вагому роль у цьому відіграє позанавчальна виховна робота зі студентами та учнями, організована за допомогою таких форм: духовні реколекції, колективні справи, дискусії, диспути, дебати, інтелектуальні вечори, тематичні виховні заходи, проектна діяльність тощо.

     При формуванні духовно-моральної особистості вагому роль відіграє взаємодія педагога й здобувачів освіти, яка побудована на взаєморозумінні та взаємоповазі, шанобливому ставленні учасників освітнього процесу до традицій колективу, підтримці гідності кожного студента та учня.

 Завдання педагогічного колективу коледжу за період навчання  сформувати в студентів й учнів загальнолюдські норми гуманістичної моралі: добро, взаєморозуміння, милосердя, упевненість у можливостях, а також допомогти усвідомити, що моральні цінності становлять основу правопорядку.

В рамках духовно-морального виховання у коледжі проводиться Тиждень духовності, Тиждень милосердя, тематичні зустрічі із духовним наставником студентсько-учнівської молоді, різноманітні виховні бесіди та заходи, які формують духовну свідомість.

Print Friendly, PDF & Email

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×