Каталог вибіркових дисциплін

Каталог

вибіркових освітніх компонент освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина»

зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина

 

Код н/д

          Назва дисципліни

Кількість кредитів

ЄКТС

Кількість годин

2 курс

3 курс

4 курс

Форма підсумкового контролю

3

сем.

4

сем.

5

сем.

6

сем.

7

сем.

8

сем.

 

 

ВК – 01

Годівля сільськогосподарських тварин

__________________________

Гігієна кормів і кормових добавок

 

 

3

 

 

90

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диференційований залік

 

 

ВК – 02

Інфекційні хвороби собак та котів

Ветеринарно-санітарні заходи при інфекційних хворобах дрібних тварин

 

 

3

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

диференційований залік

 

 

 

ВК – 03

Спеціальна пропедивтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

___________________________

Діагносика і терапія внутрішніх хвороб дрібних тварин

 

 

 

 

3

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

диференційований залік

 

 

ВК – 04

Хірургічні хвороби дрібних тварин

___________________________

Інтенсивна терапія та реанімація   дрібних тварин

 

 

3

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

диференційований залік

 

 

ВК-05

Відтворення дрібних домашніх та екзотичних тварин

______________________

Науково-технічний прогрес в племінному тваринництві

 

 

3

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диференційований залік

 

 

ВК – 06

Інвазійні хвороби дрібних тварин

___________________________

Новітні методи діагностики паразитарних хвороб

 

3

 

90

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

диференційований залік

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ

18

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Print Friendly, PDF & Email

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×