Каталог

Вибіркових освітніх компонент Освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина»

зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» Рогатинського аграрного фахового коледжу

Цикл вибіркових дисципліни за вибором студента

Код н/д

Компоненти освітньої-професійної програми навчальні дисципліни

Кількість кредитів

ЄКТС

Кількість годин

Форма підсумкового контролю

ВК – 01

Годівля сільськогосподарських тварин

____________________________

Гігієна кормів і кормових добавок

 

3

 

90

 

диференційований залік

 

 

ВК – 02

Інфекційні хвороби собак та котів

Ветеринарно-санітарні заходи при інфекційних хворобах дрібних тварин

 

 

3

 

90

 

диференційований залік

 

 

 

ВК – 03

Спеціальна пропедивтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

___________________________

Діагносика і терапія внутрішніх хвороб дрібних тварин

 

 

 

3

 

 

90

 

 

диференційований залік

 

 

ВК – 04

Хірургічні хвороби дрібних тварин

___________________________

Інтенсивна терапія та реанімація   дрібних тварин

 

3

 

90

 

диференційований залік

 

 

ВК-05

Відтворення дрібних домашніх та екзотичних тварин

______________________

Науково-технічний прогрес в племінному тваринництві

 

 

3

 

 

90

 

 

диференційований залік

 

 

ВК – 06

Інвазійні хвороби дрібних тварин

___________________________

Новітні методи діагностики паразитарних хвороб

 

3

 

90

 

диференційований залік

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ

18

540

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×