Критерії оцінювання

Орієнтовне документальне та інформаційне підтвердження відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою критерію 1:

 • Статут, стратегія розвитку закладу фахової передвищої освіти.
 • Результати опитування здобувачів ФПО.
 • Ліцензія на провадження освітньої діяльності.
 • Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм.
 • Освітньо-професійна програма.
 • Навчальні плани.
 • Навчальні плани для дуальної форми навчання (за наявності).
 • Протоколи засідань методичних, педагогічних (вчених),

студентських рад закладу фахової передвищої освіти, присвячених розгляду відповідних питань.

 • Протоколи засідань циклової випускової комісії, присвячених розгляду відповідних питань.
 • Рецензії, рекомендації роботодавців, договори про співпрацю, що стосуються поданої 01111.
 • Положення про організацію освітнього процесу, інші внутрішні нормативні документи, у тому числі щодо здійснення індивідуального вибору здобувачами ФПО.
 • Положення про організацію освітнього процесу за дуальною формою навчання (за наявності окремого).

Орієнтовне документальне та інформаційне підтвердження відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою критерію 2:

 • Умови та правила прийому до закладу фахової передвищої освіти.
 • Освітньо-професійна програма.
 • Внутрішні нормативні документи з питань академічної

мобільності.

 • Внутрішні нормативні документи з питань визнання і врахування результатів навчання, отриманих у неформальній та/або у формальній освіті.
 • Навчально-методичні комплекси забезпечення основних компонентів освітньо-професійної програми.

Орієнтовне документальне та інформаційне підтвердження відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою критерію 3:

 • Положення про організацію освітнього процесу.
 • Навчальні плани, графіки освітнього процесу, робочі навчальні плани, індивідуальні навчальні плани.
 • Внутрішні нормативні документи з питань внутрішнього моніторингу якості фахової передвищої освіти (щодо перегляду ОПП, опитувань здобувачів ФПО та роботодавців та ін.).
 • Інструкції, методичні рекомендації щодо проведення практики здобувачів закладу фахової передвищої освіти, які враховують особливості навчання.
 • Положення про студенське самоврядування у закладі фахової передвищої освіти.
 • Протоколи засідань методичних, педагогічних (вчених), студентських рад закладу фахової передвищої освіти, присвячених розгляду відповідних питань.
 • Внутрішні нормативні документи про проведення відкритих занять.

Орієнтовне документальне та інформаційне підтвердження відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою критерію 4:

 • Освітньо-професійна програма.
 • Навчальні плани, графіки освітнього процесу, робочі навчальні плани, індивідуальні навчальні плани.
 • Внутрішні нормативні документи про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (кодекс академічної доброчесності за наявності).
 • Положення про студентське самоврядування в закладі фахової передвищої освіти.

Орієнтовне документальне та інформаційне підтвердження відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою критерію 5:

 • Договори (угоди), інші документи про залучення роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу.
 • Результати опитування здобувачів освіти.
 • Наказ про склад циклової випускової комісії.
 • Накази про зарахування викладачів, картки викладачів, які забезпечують реалізацію освітньо-професійної програми.
 • Графік підвищення кваліфікації та атестації викладачів.
 • Заходи з розвитку викладацької майстерності.
 • Протоколи засідань методичних (вчених) рад закладу фахової передвищої освіти, присвячених розгляду відповідних питань.
 • Оприлюднений кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами.
 • Інформація про наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення).

Орієнтовне документальне та інформаційне підтвердження відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою критерію 6:

 • Інформація щодо матеріально-технічного забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами).
 • Інформація щодо наявності гуртожитків та вільних місць у них, розмір оплати за проживання.
 • Документи щодо доступності та реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами.
 • За наявності – фото- й відеопідтвердження об’єктів, обладнання, матеріально-технічних комплексів окремих засобів.

Орієнтовне документальне та інформаційне підтвердження відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою критерію 7:

 • Положення про організацію освітнього процесу.
 • Внутрішні нормативні документи про систему забезпечення якості.
 • Внутрішні нормативні документи з питань про моніторинг якості фахової передвищої освіти.
 • Графіки періодичного перегляду освітньо-професійної програми.
 • Практика збору, аналізу та врахування інформації щодо

кар’єрного шляху випускників.

 • Результати внутрішнього моніторингу освітньо-професійної

програми.

Print Friendly, PDF & Email

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

WordPress PopUp Plugin
Меню
×