Математично-природничих дисциплін

Знання – це систематичне розширення області людської необізнаності»

Циклова комісія математично – природничих дисциплін – центр методичної роботи, вивчення та навчальних дисциплін

Участь у методичній роботі є втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику навчання конкретних невід’ємною складовою професійної діяльності педагога. Методична робота як багаторічний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності педагогів, сприяє підвищенню науково-теоретичного і культурного рівнів, удосконаленню психолого-педагогічної й професійної підготовки.

Математика – наука молодих. Інакше і не може
бути. Заняття математикою – це така гімнастика
розуму, для якої потрібні вся гнучкість і вся витривалість
молодості. 
Н.Вінер

Науково-методична робота в цикловій комісії здійснюється за такими напрямами:

  1. Поглиблення педагогічних знань.
  2. Вивчення принципів розвитку сучасної національної школи.
  3. Практичне освоєння методики викладання дисциплін.
  4. Систематичне інформування про нові методичні розробки.
  5. Оволодіння науково-дослідними навичками.

  Робота циклової комісії направлена на вирішення головного завдання – підвищення якості знань випускників, підготовки різносторонньо розвинених, конкурентоздатних фахівців і сприяє організації викладачів на вдосконалення змісту навчання, методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи,  вивченню та пропаганді передового досвіду в навчально-виховній роботі, активізації самостійної роботи викладачів щодо підвищення свого професійного рівня.

 

Математика — дивовижна вчителька в мистецтві спрямовувати думки, наводити порядок там, де вони не впорядковані, викорчовувати безглуздя, фільтрувати брудне і наводити ясність.

                                              Ж. Фабр

Циклова комісія математично-природничих дисциплін працює над методичною проблемою в рамках загальноколеджної методичної проблеми (формування професійних компетенцій здобувача освіти засобами інформаційно-комунікаційних і вітагенних технологій з урахуванням сучасних тенденцій української освіти):

- активне впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;

- вдосконалення заняття як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань студентів шляхом впровадження особистісно-орієнтованого підходу, спільної продуктивної та творчої діяльності викладача з студентами;

         Враховуючи названі проблеми, циклова комісія викладачів математично – природничого  циклу працює над удосконаленням педагогічної майстерності викладачів, розвитку їх ініціативи і творчості та підвищенням результативності навчально-виховного процесу, удосконаленням системи оцінювання навчальних досягнень студентів.

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×