Перелік предметів і дисциплін спеціальності 211

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи філософських знань

Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин

Фармакологія з рецептурою

Латинська мова

Вища математика

Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині

Охорона праці

Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва

Безпека життєдіяльності

Внутрішні незаразні хвороби

Епізоотологія з мікробіологією

Хірургія ветеринарної медицини

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння с.\г. тварин

Патологічна фізіологія та патологічна анатомія

Тваринництво,зоогігієна та ветеринарна санітарія** (інтегрована у спец курси 64год)

Організація ветеринарної справи

Ветеринарно-санітарна експертиза з основами переробки продуктів тваринництва

Годівля с/г тварин

Гігієна кормів і кормових добавок

 

Інфекційні хвороби собак та котів

Ветеринарно-санітарні заходи при інфекційних хворобах

 

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

Діагностика і терапія внутрішніх хвороб дрібних тварин

 

Хірургічні хвороби дрібних тварин

Інтенсивна терапія та реанімація тварин

 

Відтворення дрібних домашніх та екзотичних тварин

Науково-технічний прогрес в племінному тваринництві

 

Інвазійні хвороби дрібних  тварин

Новітні методи діагностики інвазійних хвороб тварин

Українська мова

Українська література

Зарубіжна література

Іноземна мова

Історія України

Всесвітня історія

Громадянська освіта

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія

Біологія та екологія

Географія

Фізика і астрономія

Хімія

Фізична культура

Захист України

Інформатика

Мистецтво

Print Friendly, PDF & Email

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×