Опитування

АНКЕТА №1 для опитування здобувачів фахової передвищої освіти випускового курсу/року навчання. Освітньо-професійна програма “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

АНКЕТА №2  для опитування педагогічних працівників стосовно форми організації освітнього процесу на технологічному відділенні

АНКЕТА №3 щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

АНКЕТА №4 для опитування здобувачів фахової передвищої освіти на предмет удосконалення змісту освітньо-професійної програми “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

АНКЕТА №5 для опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій та академічної доброчесності

АНКЕТА №6 для опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо задоволеності методами навчання та викладання

АНКЕТА №7 для опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо якості освітнього процесу на освітній програмі “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

АНКЕТА №8 для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

АНКЕТА №9 опитування для випускників освітньо-професійної програми “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

Результати АНКЕТА №1

Опитування  здобувачів  фахової передвищої освіти випускового курсу/року навчання. Освітньо-професійна програма “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

Результати АНКЕТА №2

Опитування педагогічних працівників стосовно форми організації освітнього процесу на технологічному відділенні

Результати АНКЕТА №3

Втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Результати АНКЕТА №4

Опитування здобувачів фахової передвищої освіти на предмет удосконалення змісту освітньо-професійної програми “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

Результати АНКЕТА №5

Опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій та академічної доброчесності

Результати АНКЕТА №6

Опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо задоволеності методами навчання та викладання

Результати АНКЕТА №7

Опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо якості освітнього процесу на освітній програмі “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

Результати АНКЕТА №8

Для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Результати АНКЕТА №9

Опитування для випускників освітньо-професійної програми “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

Print Friendly, PDF & Email

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×