Опитування

АНКЕТА №1 для опитування здобувачів фахової передвищої освіти випускового курсу/року навчання. Освітньо-професійна програма “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

АНКЕТА №2  для опитування  педагогічних працівників стосовно форми організації освітнього процесу на технологічному відділенні

АНКЕТА №3 щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

АНКЕТА №4 для опитування здобувачів фахової передвищої освіти на предмет удосконалення змісту освітньо-професійної програми “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

АНКЕТА №5 для опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій та академічної доброчесності

АНКЕТА №6 для опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо задоволеності методами навчання та викладання

АНКЕТА №7 для опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо якості освітнього процесу на освітній програмі “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

АНКЕТА №9 для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

АНКЕТА №10 опитування для випускників освітньо-професійної програми “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

Print Friendly, PDF & Email

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

WordPress PopUp Plugin
Меню
×