Опитування

АНКЕТА для опитування здобувачів фахової передвищої освіти випускового курсу/року навчання. Освітньо-професійна програма “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

АНКЕТА  для опитування  педагогічних працівників стосовно форми організації освітнього процесу на технологічному відділенні

АНКЕТА для випускників. Якість освіти

АНКЕТА для опитування здобувачів фахової передвищої освіти на предмет удосконалення змісту освітньо-професійної програми “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

Анкета для опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій та академічної доброчесності

Анкета для опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо задоволеності методами навчання та викладання

АНКЕТА для опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо якості освітнього процесу на освітній програмі “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

Анкета для опитування роботодавців та представників бізнесу

Анкета для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Анкета опитування для випускників освітньо-професійної програми “Виробництво і переробка продукції тваринництва”

Анкета щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Print Friendly, PDF & Email

 2023 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×