Співпраця з батьківською громадськістю

Виховання є процес соціальний… Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все і більше всього – люди. З них на першому місці – батьки і педагоги. Лише у співпраці з батьками можна досягти поставленої виховної мети – виховання ОСОБИСТОСТІ, високоморальної, творчої та здорової людини.

Макаренко А. С.

Робота спрямована на формування особистості

     Навчально-виховна робота в навчальному закладі спрямована на формування всебічно розвиненої особистості, що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, патріотизм, правову та економічну культуру, є невід'ємною часткою всього комплексу підготовки висококваліфікованих фахівців.

     Важливою умовою забезпечення ефективної навчально-виховної роботи є співпраця навчального закладу та сім'ї, яка є моделлю суспільства, що складається з невеликої соціальної групи та відображає духовні й моральні особливості суспільства.

     Спільна робота колективу Рогатинського аграрного фахового коледжу і батьків ґрунтується на принципах гуманістичної педагогіки: пріоритетності сімейного виховання, громадянськості, демократизму, гуманізації взаємин викладачів і батьків, ретроспективності, педагогізації батьків.

     Підвищення ефективності виховання значною мірою залежить від узгоджених дій та єдності вимог до студентів та учнів з боку батьків, навчального закладу, громадськості, трудового колективу.

Ефективна взаємодія між куратором, класним керівником та батьками

     У роботі з батьками застосовуються різноманітні форми: індивідуальні, групові. До групових форм роботи з батьками належать: робота з батьківським комітетом, групові збори-бесіди.

     Ефективність взаємодії між куратором, класним керівником, викладачем та батьками може бути досягнута при врахуванні важливих факторів:

  • запрошення батьків до активної співпраці;
  • вияв поваги, толерантності до їхньої дитини;
  • підтримання позиції рівноправності учасників навчально-виховного процесу;
  • пошук нових форм співпраці, що сприятиме ефективній взаємодії з батьками через батьківський комітет;
  • заходи, спрямовані на підвищення авторитету батьків;
  • довіра до виховних можливостей батьків;
  • педагогічний такт, неприпустимість необережного втручання у справи сім'ї.

     Для кращої співпраці колективу навчального закладу з батьками створюються батьківські комітети груп (відділення, закладу), що обираються на батьківських зборах.

Print Friendly, PDF & Email

 2023 – 2024 Рогатинський аграрний фаховий коледж

Меню
×