Циклова комісія професійно-теоретичної та практичної підготовки відділення ПТО

У розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів та майстрів виробничого навчання значну роль відіграє методична комісія, метою якої є забезпечення пошуку ефективних шляхів і форм сумісної викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання.

Основними напрямками діяльності є:
а) розробка навчально-методичної документації:
— обговорення робочих навчальних програм з виробничого навчання та виробничих практик з внесеними змінами та доповненнями;
— обговорення переліку навчально-виробничих робіт, змісту видів робіт;
— обговорення комплексних видів робіт для кожного кваліфікаційного рівня з професій;
— обговорення змісту паспорта комплексно-методичного забезпечення професій;
— обговорення видів робіт, які виносяться на підсумкову та державну атестацію;

в) підвищення ефективності навчально-виробничого процесу:
— аналіз якості навчальних досягнень здобувачів освіти з теоретичного навчання, з виробничого навчання і виробничої практики;
— забезпечення навчально-виробничого процесу сучасними дидактичними засобами навчання;

 
б) організація навчально-виробничого процесу:
— обговорення питань, пов’язаних з організацією формування початкових навичок здобувачів освіти у навчальних кабінетах та майстернях, простих комплексних видів робіт, лабораторно-практичних тощо;
— обговорення методичних підходів до запровадження в навчально-виробничий процес активних форм навчання;
— обмін досвідом із застосуванням різних методів на уроках теоретичного та виробничого навчання;

г) підвищення професійно-педагогічного рівня:
— організація взаємовідвідування уроків викладачами та майстрами виробничого навчання у своїх колег;
— підготовка та проведення відкритих уроків;
— організація обміну передовим педагогічним досвідом.

Склад циклової комісії

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×