Методичне об'єднання кураторів та класних керівників навчальних груп

        Методичне об’єднання кураторів та класних керівників навчальних груп – це структурний підрозділ внутрішньоколеджної системи управління виховним процесом, який координує методичну та організаційну роботу кураторів та класних керівників; взаємодіє з іншими підрозділами в системі виховної роботи. Наставник забезпечує організацію виховної роботи на рівні студентської (учнівської) навчальної групи.

Керівництво методичним об’єднанням кураторів та класних керівників груп здійснює голова методичного об’єднання. До складу МО входить 31 куратор та класний керівник навчальних груп, які є досвідченими педагогами та у своїй роботі з молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську відповідальність, духовність, милосердя, співчуття, любов до обраної професії.

DSC_0069

Завдання методичного об’єднання кураторів та класних керівників навчальних груп:

  1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівнів підготовки кураторів та класних керівників із питань психології та педагогіки виховної роботи.
  2. Організація методичного супроводу виховної роботи в групах, яка сприяє удосконаленню та підвищенню ефективності виховної роботи в коледжі.
  3. Інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу наставників груп.
  4. Озброєння кураторів та класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.
  5. Всебічний розвиток індивідуальності студентів та учнів на підставі виявлення їх задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб та інтересів.
  6. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи кураторів та класних керівників.
  7. Організація допомоги студентам та учням у навчанні, громадській діяльності через роботу наставників у навчальних групах; сприяння розвитку студентського самоврядування і творчих здібностей здобувачів освіти; формування організаторських навичок.
0-02-05-a2d568a7553a299a2a066f467befd1420ca3705c8e0427f62e050e6efa7e9546_6727490c51c5953e

Голова методичного об’єднання кураторів та класних керівників навчальних груп

Ірина Богданівна Кобута

Робота методичного об’єднання кураторів та класних керівників здійснюється за планом, складеним на поточний рік.

З метою інформування та планування роботи щомісяця проводяться засідання методичного об’єднання. На засіданнях  обговорюються проблеми навчально-виховної діяльності, над якими працює колектив кураторів та класних керівників Рогатинського аграрного фахового коледжу, надається методична допомога наставникам груп у здійсненні виховної діяльності зі здобувачами освіти.

Наставники ведуть журнали кураторів (класних керівників) кожної навчальної групи, що містять список студентів (учнів), інформацію про них, план роботи наставника, фіксують індивідуальну роботу, проведену зі здобувачами освіти та їх батьками, оформляють звіт куратора та класного керівника  про роботу протягом навчального року. Наявність журналів робить роботу куратора, класного керівника організованою, чіткою, визначеною, контрольованою.

Важливим чинником проведення інформаційної, адаптаційної, професійно-орієнтовної, виховної, культурно-просвітницької роботи в студентській (учнівській) групі є години куратора. Години
куратора проводяться щотижня у вівторок. З
аступник директора з виховної роботи, голова методичного об’єднання кураторів та класних керівників навчальних груп  та завідувачі відділень систематично контролюють проведення годин куратора. 

Здійснюється постійний контроль за проживанням студентів та учнів у гуртожитках та на приватних квартирах.

Куратор (класний керівник) має бути яскравою, інтелігентною, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань. Він мусить прагнути до постійного вдосконалення, інтелектуального та духовного зростання і бути прикладом для своїх вихованців

Методичне об’єднання кураторів та класних керівників навчальних груп є однією з прогресивних ланок роботи навчального закладу. Застосовуючи індивідуальний підхід до особистості студента та учня, наставники розвивають комунікативні здібності молоді, активізують ініціативність, формують лідерські якості та навички роботи в колективі, сприяють виявленню творчих здібностей, а відтак –  розвивають професійні компетенції майбутніх фахівців.

Результати методичної діяльності

Print Friendly, PDF & Email
Меню
×